• naše weby..
 • ..
 • .
Téma

Dobrá praxe / galerie udržitelného rozvoje

Porovnání měst

Zajímá Vás, jak města porovnat z pohledu udržitelného rozvoje?
Podle jakých kritérií či oblastí?
Díky těmto Auditům udržitelného rozvoje naleznete odpovědi
na otázky...

Jak témata řeší různá města?
Jak vnímají své silné a slabé stránky a jak je vidí externí experti?
Jak měří aktuální stav a s jakými daty pracují?
Kde jsou excelentní výsledky a inspirace pro ostatní?

Správa věcí veřejných a územní rozvoj Životní prostředí Udržitelná spotřeba a výroba Doprava a mobilita Zdraví Místní ekonomika Vzdělávání a výchova Kultura, volný čas Sociální prostředí Globální odpovědnost
Rozbalit všechna +

10 Globální odpovědnost

10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Statutární město Jihlava má od roku 2010 na Ukrajině partnerské město Užhorod, řada organizací ve městě spolupracuje či podporuje regiony v tzv. rozvojovém světě.

Statutární město Jihlava se opakovaně zúčastnilo světové soutěže The LivCom Awards, pořádané OSN. V roce 2019 obsadilo v této soutěži 3. místo. V roce 2015 přijalo Aalborgskou chartu a Aalborgské závazky, které se postupnými kroky snaží realizovat (ICLEI).

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města, situace je dobrá a postupně se mírně zlepšuje.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Situace se vyvíjí pozitivním směrem, dějí se dílčí kroky k jejímu zlepšení. V porovnání s ostatními členy NSZM ve vyšší kategorii ji vnímáme jako uspokojivou, byť jsme si vědomi svých rezerv.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Celkově tuto oblast hodnotíme velice pozitivně. V povinných indikátorech je situace velice dobrá, stabilní trend a je vidět, že město je velice aktivní a především oceňujeme kontinuální a systematickou práci přibližovat svým občanům globální odpovědnost. Prostor je ještě u nepovinných indikátorů, ale i toho si je město vědomo.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Sebehodnocení 0
Trend ↑ zlepšující se

Město Velké Meziříčí tuto oblast zatím dlouhodobě systematicky neřeší, jsou zde činěny dosud jen izolované aktivity/kroky. Naším cílem je však se z dlouhodobé perspektivy tomuto tématu věnovat systematicky.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Situaci považuji za uspokojivou. Nicméně město situaci systematicky neřeší, ve městě není Fair Trade prodejna a problematika je zatím řešena spíše okrajově.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město šířilo myšlenku faitrade cca od roku 2006. Od roku 2014 jsme se stali FT městem, plmíme daná kritéria. Fairtradové produkty nabízíme v rámci pravidelných akcí a kampaní pro veřejnost. Myšlenku fair trade nám pomáhají šířit i naše partnerské organizace.

V grantech Zdravého města a MA 21 je zařazeno téma globální odpovědnost.

Dle možností se zařazujeme do realizace rozvojových projektů,především ve spolupráci se SMO.

Město má zastoupení v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem – Energy Cities (prostřednictvím členství v Paktu starotů a primátorů).

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

V oblasti 10.1. je situace uspokojivá a dle mého názoru se za poslední tři roky o něco zlepšila, proto u trendu dávám hodnocení +1.

Souhlasím se sebehodnocením města. U návodných otázek se podruhé zmiňuje "Od roku 2017 je realizována nová akce pro školy Chrudim.... pak byl dárkový certifikát na Skutečný dárek". Tuto větu bych tedy u 10.1.2. vypustil a ponechal bych ji jen u 10.1.1.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 10.1 Mezinárodní spolupráce měst a obcí
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje etický obchod, od roku 2009 se začalo zabývat myšlenkou fair trade (FT) a v současné době působí jako jedno z předních Fairtradových měst v ČR. V Litoměřicích se koná velké množství osvětových akcí, aktivně pracuje koordinátor FT a řídící skupina pro FT, propagace FT je velká, vývojový trend je vzestupný. Podpora města nad rámec etického obchodu probíhá, s městem spolupracují NNO věnující se rozvojové spolupráci. Humanitární pomocí bylo podpořeno partnerské město na Filipínách. Zaměstnanci města poskytují příspěvek na rozvojovou spolupráci či humanitární pomoc. V roce 2016 město Litoměřice vyčlenilo z rozpočtu města částku 50 000 Kč na rozvojovou spolupráci, která je již pevně zakotvená v rozpočtu města. V budoucích letech bude snaha o navýšení finančních prostředků na rozvojovou spolupráci.
Město má zastoupení v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem – Energy Cities.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město dlouhodobě podporuje etický obchod, v rámci MÚ existuje koordinátor pro Etický obchod. Trend využívání Fair trade je zatím vzestupný, i když se už možná blíží svému nasycení.

Město Litoměřice má dlouhodobě partnerské město na Filipínách a jako jedno z mála obcí v ČR poskytuje ročně na rozvojovou spolupráci 50 000 Kč (tedy cca 2 Kč na jednoho obyvatele města).

Litoměřice mají také zastoupení v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvoje - Energy Cities.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
10.1.1 Podporuje město myšlenku “etického obchodu”? Jakým způsobem?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Zdravé město Jihlava v roce 2017 provedlo průzkum prodejních míst fairtrade v Jihlavě. Na základě získaných informací zpracovalo brožuru se základními informacemi o fairtrade a přehledem prodejních míst v Jihlavě. Tyto brožury jsou k dispozici zdarma na Městských informačních centrech a Turistických informačních centrech, rozdávají se také na osvětových komunitních akcích a veřejných projednáních. V roce 2020 se připravuje aktualizace brožury.

Město se připomíná občanům problematiku fair trade také v souvislosti s tzv. férovou snídaní, která v roce 2020 připadla na datum 9.5.2020. https://www.jihlava.cz/jihlava-snida-ferove-uz-10-let/d-538726

Tisková zpráva byla zveřejněna jak na webu tak i FB města.

 

Od roku 2017 jsou na akcích organizovaných v rámci PZM a MA21 na občerstvení nabízeny výrobky fairtrade, čímž se město snaží šířit povědomí o jejich existenci a osvětu v této oblasti.

 

Od dubna do října je ve všedních dnech na Masarykově náměstí v provozu tržnice, kde mohou místní pěstitelé ovoce, zeleniny, bylinek či sazenic prodávat své výpěstky.

 

 Ve městě působí poradna Ekoinfocentrum, které poskytuje poradenství v oblasti zakládání přírodních zahrad, biozemědělství a biopotravin, nízkoenergetických a pasívních domů, ochrany přírody a zdravého životního stylu, úspor energií, snižování odpadů a eko-domácností.  

 

Biojarmarky pořádané Ekoinfocentrem byly v letech 2013 – 2019 podpořeny z dotačního programu PZM a MA21, nebo přímo z rozpočtu města:  

 

 2019 - https://www.jihlava.cz/jihlavsky-biojarmark/a-5596

2018 – https://jihlava.cz/jihlavsky-biojarmark/a-4011/p1=117277

2017 - https://jihlava.cz/jihlavsky-biojarmark/a-2246/p1=103774

2016 - https://www.jihlava.cz/farmarsky-biojarmark/gs-4854

2015 - http://www.ekoinfo.ecn.cz/novinka.shtml?x=2447101

2014 - http://www.jihlavadnes.cz/akce-3644-jihlavsky-biojarmark- 2014-jihlava

2013 - http://jihlavsky.denik.cz/zpravy_region/biojarmark-nabidne- i-produkty-ktere-jinde-v-jihlave-nesezenete-20130920.html

2012 – 2010 - http://www.czecot.cz/akce/259702_biojarmark-2013

http://www.bio-info.cz/zpravy/biojarmark-v-jihlave-se-vydaril 2009 - http://www.ekoinfo.ecn.cz/akce.shtml?x=2199085

2008 - http://www.naturalcentrum.cz/vismo/galerie2.asp? id_org=200069&id_galerie=1004&p1=1011&vol_stavzobrazeni=0

 

 Při poptávce na občerstvení na Fórum Zdravého města a další akce pořádané v rámci PZM a MA21 jsou vždy oslovováni místní živnostníci např. Natur Styl (http://www.naturstyl.cz/index.php), Natural Centrum (http://www.naturalcentrum.cz/vismo/o_utvar.asp? id_org=200069&id_u=1002&p1=1009), pekárna Vanilka s.r.o., Kamila Chocolates s.r.o. - http://www.chocolates.cz/cz/uvod.htmlapod.

 • 10.1.A Etický obchod ?
  ANO

Od roku 2017 statutární město Jihlava na osvětových akcích podporuje odpovědný, etický obchod.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Zdravé město Jihlava vydalo v roce 2017 brožuru s informacemi o fair trade a přehledem prodejních míst fairtrade produktů v Jihlavě. Na akcích organizovaných v rámci PZM a MA21 jsou na občerstvení nabízeny výrobky fairtrade a také od místních výrobců. Město podporuje pořádání bio-jarmarků a umožňuje konání každodenních trhů, kde je možné zakoupit výpěstky od místních pěstitelů.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Situace je dobrá a od roku 2017 se postupně mírně zlepšuje.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město podporuje myšlenku etického obchodu:

nákupem fair trade výrobků pro účely:

1.   reprezentace (káva, čaj, cukr, čokolády)

2.   dárkové předměty v soutěžích či na veřejných akcích pořádaných městem Kopřivnice

3.   prezentace firem propagujících fair trade na akcích města

Výše uvedené aktivity zatím probíhají bez vnitřního nastavení (usnesení Rady Města, jmenování zodpovědné osoby apod.). Platí také pro výrobky tzv. Regionální produkty – jsme si vědomi, že takto nepodporujeme fair trade, ale je za hodno tuto skutečnost uvést. Je potřeba myslet globálně, nezapomínat však na místní nabídku a podnikatele.

Každoročně se Kopřivnice zapojuje do pořádání Férové snídaně v parku ve spolupráci s místními subjekty za doprovodného kulturního programu, workshopu pro děti i dospělé. Akce je u obyvatel oblíbená, návštěvnost je vysoká, akce již patří mezi tradiční akce města.

V říjnu 2019 se město ve spolupráci se skauty zapojilo do pořádání Výstavy na stromech upozorňující na podmínky pěstování kakaa. V rámci akce proběhlo promítání filmu v knihovně, happening s tematickým workshopem pro veřejnost a ochutnávkou FT produktů.

Při akcích města je dle potřeby využíván roll up propagující FT s informacemi jak se zapojuje samo město.

Myšlenku etického obchodu podporují i samy školy. ZŠ Floriána Bayera, která nese titul Zdravá škola, Světová škola i Etická škola pořádá každoročně soutěž Zdravíčko pro ostatní ZŠ ve městě, kde je součástí i vzdělávání o fair trade spolu s ochutnávkou FT výrobků.

http://www.zsbayera.cz/page/zdravicko-2019

Kopřivnické noviny:

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=kvetnova-ferova-snidane-prinese-zajimavy-program&clanek=25446

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-sobotu-se-bude-v-koprivnici-ferove-snidat&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1607

Město Kopřivnice je po volbách znovu otevřeno myšlence zapojit se do kampaně Fairtradová města a učinit přípravné kroky.

 • 10.1.A Etický obchod ?
  město nabízí a propaguje v rámci své činnosti výrobky „etického obchodu“

město nabízí a propaguje v rámci své činnosti výrobky „etického obchodu“

počet prodejních a stravovacích míst nabízejících fairtradové výrobky: supermarkety Kaufland, Tesco, Penny.

Při veřejných akcích (férová snídaně), diskuzních fórech (S Vámi o všem? Ovšem!, Plánujme společně) a při obhajobě MA21 v místě zajišťuje občerstvení pí. Nováčková z restaurace Studánka ve Skotnici (k přípravě používá certifikované suroviny FT nebo BIO). http://www.studanka-skotnice.cz/ 

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Situace v oblasti podpory etického obchodu se za poslední roky výrazně nezměnila, podporu etického obchodu vnímáme jako součást plánování aktivit, stále však není koncepčně ani dostatečně řešena.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Dle mého názoru vyvíjí město Kopřivnice v oblasti etického obchodu dostatečné množství aktivit, proto navrhuji hodnocení +1 a trend oproti stavu v roce 2017 jako stabilizovaný.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

V našem malém městě (10.000 obyv.) je tato oblast bohužel zatím řešena pouze okrajově.  Výše uvedené aktivity zatím probíhají bez vnitřního nastavení a koordinace. V našem městě nepůsobí ani žádná Fair-Trade prodejna. Město bohužel i přes snahu se v této oblasti zlepšit nedisponuje dostatečnými nástroji, jak jednu ze čtyř "kaváren" (v širším slova smyslu, neb pravá kavárna u nás není ani jedna), přesvědčit být v této oblasti průkopníkem v našem městě. Fair-tradovým aktivitám se věnuje dlouhodobě pan Smejkal, v Evangelickém době ČCE, který je volně přístupný veřejnosti je umístěn fair-tradový koutek, kde si každý návštěvník může přečíst informace o fair-tradu a nakoupit fair-tradový produkt (čokoládu, ...).

Z iniciativy pana Libora Smejkala a jeho týmu vznikl i dokumentární film Paprsky naděje nad Etiopií. Vznikl během cesty jeho a pracovníků Diakonie ČCE a členů sborů ČCE. Cílem bylo navštívit podporované projekty v Etiopii. Film je k zakoupení u evangelického faráře a jeho koupí je zmíněný projekt mimo jiné podpořen, část peněz půjde právě rodinám v Etiopii.

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/7146-film-paprsky-nadeje-nad-etiopii-mel-premieru-v-husove-dome

V rámci společnosti zřízení městem Jupiter club, funguje Vlastivědná a genealogická společnost, která se nepravidelně věnuje osvětovým aktivitám a několikrát do roka organizuje přednášku o rozvojových zemích a možnostech pomoci jim.

Je třeba myslet globálně, nezapomínat však  na místní nabídku a podnikatele (naše současná cesta).

Velkomeziříčská společnost POEX https://www.poex.cz/ je certifikovaným zpracovatelem fairtradového kakaa. Nákupem a zpracováním tohoto kakaa přispívá k dlouhodobé udržitelnosti pěstování kakaa a ke zlepšení životních a pracovních podmínek jeho pěstitelů i jejich rodin.

V minulosti se město Velké Meziříčí přihlásilo k fair-tradové snídani.

http://www.novinyvm.cz/6747--ferova-snidane-ve-velkem-mezirici.html

V roce 2019 jsme na akci Veřejné fórum Velkého Meziříčí a dalších vybraných akcích zdravého města při občerstvení využívali výrobky fair-trade. V druhém pololetí roku 2019 město podpořilo myšlenku etického obchodu nákupem fair trade výrobků pro vlastní spotřebu (cukr, káva, čaj).

Dále bychom rádi navázali na aktivity církevních společenství ve městě, které uskutečnily v minulosti také dílčí aktivity.

Noc kostelů 24.5.2019 - africká noc kostelů, koncert uskupení C-VOX, promítání dokumentu o Etiopii, beseda s rodinou Gebre Selassie a prezentace projektu Kam do Etiopie mířila finanční pomoc se sbírek evangelické církve z Velkého Meziříčí. 

https://www.jupiterclub.cz/udalosti/koncerty/152546-koncert-komorniho-peveckeho-sboru-c-vox-v-ramci-noci-kostelu

Město Velké Meziříčí plánuje ve spolupráci s farářkou Českobratrské církve evangelické ve Velkém Meziříčí uspořádat fair-tradovou akci na farní zahradě.

 • 10.1.A Etický obchod ?
  Ne
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Nacházíme se na začátku cesty.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Nemám pocit, že by situace byla dobrá, vzhledem k tomu, že město dle vlastního vyjádření situaci systematicky neřeší, není zde žádná Fair Trade prodejna a problematika je řešena pouze okrajově. Proto navrhuji hodnocení "0" a trend stabilní.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Pro podporu a propagaci myšlenky fair trade máme v našem městě sestavenou řídící skupinu, kterou tvoří zástupci MěÚ, podnikatelé a NNO. Město Chrudim má dále schválenou deklaraci podpory fair trade, což byla jedna z podmínek pro udělení statusu Fairtradové město.

Město Chrudim podporuje fair trade již delší dobu nicméně až 1. října 2014 jsme se oficiálně zařadili k ostatním Fairtradovým městům. Stali jsme se tak osmým Fairtradovým městem v České republice a prvním v Pardubickém kraji.

Fairtradové produkty nabízíme v rámci pravidelných akcí a kampaní pro veřejnost jako např. Desatero problémů města Chrudim, Den Země, Chrudimský týden pro fair trade, Férový piknik, při pravidelných Komunitních útercích v Šanci pro Tebe, Chrudim za udržitelný svět, v tvořivé kavárně Café Zeměplocha – zaměřena na globální odpovědnost apod. Fairtradové občerstvení dále podáváme na jednání pracovních skupin, v sekretariátu starosty města je podávána FT káva. Partnerské organizace se také oficiálně zapojují do akce Férová snídaně.

Myšlenku fair trade nám pomáhají šířit i naše partnerské organizace.

Město Chrudim se prostřednictvím projektu Zdravé město Chrudim a MA 21 i v roce 2018 připojilo k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje, který probíhá ve dnech 30. května – 5. června 2018, akcí pro chrudimské žáky základních škol s názvem „Chrudim za udržitelný svět 2018“.  Cílem akce bylo přiblížit dětem, jaké problémy spojují běžná česká města a obce a jejich obyvatele s jejich protějšky v rozvojových zemích. Chtěli jsme ukázat naší mladé generaci, jak oni sami mohou svým šetrným a udržitelným chováním pomoci lidem žijícím tisíce kilometrů daleko. Akce vycházela z Cílů SDgS. Hlavní cenou byl "Skutečný dárek".

Jedno ze stanovišť bylo právě zaměřeno na problematiku férového obchodu.

Další ukázky propagace FT:

V roce 2017 proběhla  v Mama klubu v rámci Férové snídaně přednáška Mexiko Fér i nefér z cyklu „The Life Between Two Different Worlds –  Život mezi dvěma světy“.

Zdravé město Chrudim dále zpracovalo nové informační materiály a bannery.

V současné době je ve městě celkem 11 zařízení a provozoven s nabídkou FT zboží či občerstvení.

2016

Den Země: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9470

Chrudimský týden pro Fair trade: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9472

Férový piknik: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9471

2017:

Den Země: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8093

Chrudim za udržitelný svět:http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8092

Férový piknik: http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=8036

2018:

Den Země: http://www.chrudim.eu/den%2Dzeme%2D2018/d-8450/p1=1979

Chrudimský týden pro Fair trade:http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9478

Chrudim za udržitelný svět :http://www.chrudim.eu/assets/File.ashx?id_org=5429&id_dokumenty=9480

Formou grantu Zdravého města a MA 21 byl pilotně vytvořen program pro školní družiny ZŠ na téma "Je obchod férový?"(rok 2016). Programu se účastnilo 15 tříd v rámci ŠD je celkovým počtem 353 dětí.

 • 10.1.A Etický obchod ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město se snaží ve spolupráci s podnikateli a NNO podporovat etický obchod. Tato problematika bývá součástí osvětových kampaní.

Ve městě jsou vytvářena globální partnerství, především ze strany škol či NNO – adopce na dálku.

Město spolupracuje s organizacemi zabývajícími se UR.

V roce 2017 byla připravena nová akce zaměřená na naplňování cílů SDgS pro školy. Nadále se stala součástí pravidelně pořádaných akcí.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Situace je v oblasti 10.1.1. dobrá a dle mého názoru se za poslední období tří let zlepšila.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Podpora města

Finanční podpora:

Od roku 2014 město finančně přispívá na akce etického obchodu prostřednictvím grantového systému "Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích:

 • rok 2014 - alokace finančních prostředků 24 000 Kč
 • rok 2015, 2016 - alokace finančních prostředků 30 000 Kč
 • rok 2017 - Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích navýšení finančních prostředků - 40 000 Kč více na www.komplanlitomerice.cz

Koordinace:

V rámci městského úřadu (úsek komunitního plánování) působí fairtradová koordinátorka pověřená koordinací a podpory fairtradových aktivit.

Městský úřad dává najevo svoji společenskou odpovědnost a zájem o aktivní podílení se na rozvojové spolupráci tím, že:

Řídící skupina pro FT

 • Na půdě úřadu je od roku 2011 ustanovena řídicí skupina, která musí mít alespoň tři členy. Jedním z nich je politický zástupce, který zprostředkovává kontakt s vedením úřadu. V současné době má skupina 21 členů složených ze zástupců  městského úřadu, škol, neziskových organizací, podnikatelského sektoru a aktivních občanů - viz příloha Seznam řídící skupiny FT na http://komplanlitomerice.cz/dokumenty-ft/32/32/0
 • Ke dni 1.1. 2017 byla převedena agenda Fairtrade na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví.
  V roce 2017 se tímto přesunem rozšířil počet zástupců města, kteří se účastní této skupiny.
 • Řídící skupina se aktivně  schází několikrát ročně, připravuje, schvaluje a vyhodnocuje  Akční plán pro FT na daný rok  - akční plány a informace o akcích jsou na http://komplanlitomerice.cz/dokumenty-ft/32/32/0.

Osvětové akce

 • V období 2011 - 2014:
  • 41 ochutnávek FT produktů, 9 velkých osvětových akcí (Férová snídaně, Africký férový festival DUN DUN, Férové město v pohybu), 6 workshopů, 6 výstav např. http://komplanlitomerice.cz/articlesection/udalo-se-ve-fairtrade/9/36/0
  • dne 30.10.2012 proběhla v Litoměřicích 1. národní fairtradová konference s mezinárodní účastí,
  • prezentace příkladů dobré praxe na 9 národních a mezinárodních konferencích
  • Konference Energie (pro) města 21. století (23. -24.10 2014)

Město pokračuje v nastaveném trendu  šířit povědomí o spravedlivém obchodě a propagaci fairtradových výrobků mezi obyvatelstvem a jako v minulých letech nabízí mnoho osvětových akcí a snaží se při každé příležitosti poukázat na hlavní principy Fair Trade.
Četnost osvětových aktivit ve městě Litoměřice se neustále zvyšuje, organizované ativity jsou propojovány mezi všemi věkovými i cílovými skupinami obyvatel, některé již mají letitou tradici.

V průběhu let 2015-2017 proběhlo 12 velkých osvětových akcí (Férová snídaně, Den rodiny, Dun Dun, Výstava na stomech) více viz www.komplanlitomerice.cz , počet výstav   s fairtradovou tematikou v letech 2015 - 2017 vzrostl na 12, ochutnávek proběhlo 48 -  při jednání na úřadě i mezi veřejností, 8 worshoopů s fairtradovou tématikou

Souhrn realizovaných akcí je uveden na http://komplanlitomerice.cz/articlesection/udalo-se-ve-fairtrade/9/36/0.dále http://shinebean.org/planujeme/dun-dun.html, http://shinebean.org/planujeme/africk%C3%BD-f%C3%A9rov%C3%BD-festival-dun-dun.html

Fairtradové provozovny

 • Na jaře 2012 proběhl za účasti žáků fairtradové Masarykovy školy a Zastupitelstva mládeže průzkum "Férové Litoměřice - průzkum místních provozoven" a od té doby uděluje město Litoměřice Certifikát fairtradová provozovna. Seznam provozoven a podmínky k udělení certifikátu jsou na http://komplanlitomerice.cz/fair/34/34/0
 • 2012-2014 město má 9 prodejních míst, 6 stravovacích míst nabízejících fairtradové výrobky
 • 2015 - 2017 počet certifikovaných provozoven se zvyšuje každým rokem, poptávka po fairtradovém zboží u obyvatel roste. Zvyšuje se i počet kaváren i malých občerstvení, která nabízejí např. fairtradovou kávu a čaj. Informační centrum na Mírovém náměstí poskytuje informace, kde se nacházejí fairtradové provozovny. Při pořádání osvětových akcí je vždy k dispozici stánek s fairtradovými nápoji či občerstvením.
  Seznam fairtradových provozoven je k dispozici na http://komplanlitomerice.cz/fair/34/34/0.
 • V současné době máme 22 prodejních a stravovacích míst, kde lze zakoupit fairtradové výrobky. Nově také byla otevřena bezobalová prodejna Meloun.
 • Obyvatelé města mají možnost při různých příležitostech a akcích  města nakupovat rukodělné výrobky vyráběné v souladu s pravidly etického obchodu od organizace ShineBean, Fér kafe ...  

Propagace, medializace

 • Město šíří povědomí o etickém obchodu na svých webových stránkách www.litomerice.cz, www.komplanlitomerice.cz, na facebooku město litoměřice, facebooku fairtradové litoměřice, prostřednictvím letáků, roll-upů,  městských vitrín, informačních tabulí, vlajky, promítáním osvětových spotů v infocentru, v kině Máj, knihovně K. H. Máchy.
  Organizované aktivity jsou dokumentovány regionální televizí, TZ jsou otištěny v místních denících, v Radničním zpravodaji a na webových stránkách města Litoměřice více viz příloha Medializace
 • Další propagací je osvětový stojan s otočnými kostkami umístěný před Nemocnicí Litoměřice a.s. Více info na: http://komplanlitomerice.cz/gallery/osvetovy-stojan-s-otocnymi-kostkami/51/7/0

Více viz

http://komplanlitomerice.cz/fairtradove-mesto-litomerice/27/27/0
http://www.fairtradovamesta.cz/litomerice

 • 10.1.A Etický obchod ?
  ANO

Hodnota indikátoru 10.1.A:

Město podporuje etický obchod, schválilo Deklaraci, nabízí a propaguje na svých akcích výrobky spravedlivého obchodu, především fairtrade (např. městský úřad, příspěvkové organizace města apod.), poskytuje dotace na FT aktivity, má osobu v rámci úřadu koordinující podporu

Při MěÚ aktivně pracuje Řídící skupina pro FT.

Počet osvětových aktivit s fairtradovou tématikou, snaha o propojení napříč všemi cílovými skupinami:

2011 - 2014
9 velkých osvětových akcí
41 ochutnávek Ft
6 workshopů
6 výstav
2015 - 2017
12 velkých osvětových akcí
48 ochutnávek
8 workshopů
7 výstav

Lze tedy konstatovat nárůst oproti předchozímu období.

Prodejní místa:

2011-2014
15  prodejních míst nabízející FT výrobky
Každý rok stoupá počet prodejních míst.

2015 - 2017
Město má v současné době
22 prodejních a stravovacích míst.

Město mediálně propaguje a propaguje FT aktivity.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město podporuje etický obchod, ve městě se koná velké množství osvětových akcí, aktivně pracuje koordinátor a řídící skupina pro FT, propagace FT je velká, trend je vzestupný.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město Litoměřice  koná v oblasti "etického obchodu" velké množství akcí, trend je zatím vzestupný, ale domnívám se, že se již blíží svému nasycení.

10.1.2 Podporuje město zahraniční rozvojovou spolupráci nad rámec podpory etického obchodu (např. podpora vzdělávání, zdravotnictví sociální či ekonomický rozvoj, podpora lidských práv, využití inovativních technologií, mezinárodní partnerství apod.)? Jakým způsobem?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Od roku 2007 vyvěšuje statutární město Jihlava vlajku Tibetu

 

http://www.jihlava.cz/vlajka-pro-tibet-vlaje-i-v-jihlave/d-511544

 

        Od roku 2016 se statutární město Jihlava pravidelně připojuje k akci „Kola pro Afriku“ - http://www.kolaproafriku.cz/

 

Zdravé město Jihlava pravidelně vyhlašuje dva termíny sbírky Kola pro Afriku (na Den Země a na Jihlavský den zdraví), v rámci kterých občané mohou dovézt nepotřebná kola přímo do předem vyhrazených prostor budovy radnice. Vzhledem k velkému zájmu občanů byla v letech 2018 a 2019 dohodnuta možnost vozit nepotřebná kola v období od května až do října do Městského útulku pro opuštěná zvířata. V roce 2019 občané darovali 95 nepotřebných kol.

V prvním pololetí roku 2020 se od dárců podařilo vybrat 200 kol, o kampaň byl nebývalý zájem.  

 

https://www.jihlava.cz/120-kol-pro-afriku/d-520133

 

https://www.jihlava.cz/kol-pro-afriku-se-vybrala-dalsi-stovka/d-525750

 

2019 - https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=532150

 

2018 - https://www.jihlava.cz/kol-pro-afriku-se-vybrala-dalsi-stovka/d-525750

 

https://www.jihlava.cz/sbirka-kola-pro-afriku/g-25340

 

2017 – 120 kol -  https://www.jihlava.cz/120-kol-pro-afriku/d-520133

 

2016 -  324 kol, http://www.jihlava.cz/v-jihlave-se-podarilo-shromazdit-celkem-324- kol-pro-afriku/d-515391

 

Od roku 2018 se statutární město Jihlava poprvé připojilo k akci Brýle pro Afriku. Brýle se stejně jako kola sbírají nejen v rámci komunitních kampaní (Den Země, Jihlavský den zdraví). V roce 2019 byla sbírka brýlí zahájena také na Den Země. Pro velký zájem v předchozím roce měli občané možnost brýle odevzdávat do označeného boxu umístěného v Turistickém centru města od dubna až do konce listopadu 2019. Brýle po vytřídění a přeměření putují nejen do Afriky, ale také do dalších rozvojových zemí, či pro oblasti zasažené přírodními katastrofami. V roce 2019 občané Jihlavy darovali na dobročinné účely 640 kusů brýlí.

 

Plánujeme s pokračováním sbírky brýlí také v roce 2020. V lednu 2020 občané darovali první brýlové obruby. 

 

2019 – 640 brýlí - https://www.jihlava.cz/bryli-se-pro-afriku-letos-nasbiralo-640/d-536202

 

 ZŠ T.G.Masaryka – “Adopce na dálku”

 

https://www.zstgm-ji.cz/adopce-na-dalku/

 

ZŠ Demlova – Pomoc Africe – „Koláčky pro Afriku“ – děti 6. Ročníku pečou doma s rodiči koláčky, které se prodávají ve škole spolužákům a učitelům. Výtěžek z akce putuje na konto UNICEF na pomoc dětem v Africe.

 

https://www.zsdemlovaji.cz/kolacky-pro-afriku-unicef/

 

https://www.zsdemlovaji.cz/kolacky-pro-afriku/

 

https://www.zsdemlovaji.cz/charitativni-akce-6-rocniku-kolacky-pro-afriku/

 

ZŠ Křížová – Děti dětem – organizuje Humanitární pomoc Ukrajině

 

Příprava 60 dárkových balíčků pro děti žijící v oblasti východní Ukrajiny zmítané válkou

 

https://www.jihlavske-listy.cz/clanek28564-deti-pomahaji-detem-na-ukrajine.html?komentare=vse#komentare

 

ZŠ Jungmannova – Sněhuláci pro Afriku – organizuje Gymnázium Ostrava Habrůvka a Kola pro Afriku o.p.s.

 

Přihlášené školy staví sněhuláky z libovolných materiálů, startovné, které je dobrovolné se posílá na účet Kola pro Afriku o.p.s. Peníze jsou použity na převoz kol do Gambie.

 

http://snehulaciproafriku.cz/

 

ZŠ Kollárova – Ponožková výzva

 

Žáci ze ZŠ Kollárova se zapojili do Ponožkové sbírky pro lidi bez domova, kterou organizuje skupina Jídlo místo zbraní

 

https://www.jihlava.cz/mate-ponozky-navic-doneste-je-na-radnici/d-535727

 

ZOO Jihlava

Osvěta - Klubové večery probíhají vždy první čtvrtek v měsíci září - duben, odkazy na stránkách Zoo

https://zoojihlava.cz/akce/muj-africky-pribeh/

 

        https://zoojihlava.cz/zoo/uploads/2019/09/klubovy-vecer-listopad1.jpg

 

Témata jsou mimo jiné zaměřená také na zprostředkování informací z rozvojového světa, environmentální problematiku, udržitelný život a rozvoj

2017 červenec – Střípky Afriky – den Zoo věnovaný organizacím, které organizují pomoc a podporu zemí v Africe, prezentace činnosti organizací a možnosti spolupráce, viz příloha

 

Charita Jihlava - http://jihlava.charita.cz/ 

 

projekty na pomoc dle aktuální potřeby – např. podpora centra Hippokrates v Moldavsku

 

DCHB již dlouhodobě podporuje centra Hippokrates v obci Dorotskaja v Moldavsku, která provozuje agenturu domácí péče Homecare.  Nyní je návrh finančně podpořit v dalším období rozvoj a rozšíření domácí hospicové péče.

 

 https://www.intheworld.charita.cz/co-delame/

 

Soukromá vyšší odborná škola sociální – projekt adopce na dálku

 

Projekt adopce na dálku běží ve škole od roku 2003, kdy studenti adoptovali Shivananda a každoročně mu zasílají peníze na studium.

 

V roce 2017 - Podpora sbírkových aktivit našeho projektu ADOPCE, ve dnech 17. 11. a 22. 11. 2017 projektová skupina  studentů "Rozcestí duhy" zorganizovala na podporu indického studenta Shivavandy prodej kalendáříků, indického čaje a jiných pochutin a vybrala částku 4.500,- Kč, která putovala Arcidiecézní charitě Praha. Odkaz http://www.svoss.cz/docs/Vyrocni_zprava_SVOSS_2017_2018.pdf

 

V roce 2018 - Podpora sbírkových aktivit našeho projektu ADOPCE, tentokrát v průběhu celého měsíce listopadu 2018 bylo možné zakoupit drobné keramické upomínkové předměty, náramky a tužky, jejich prodejem byla získána částka 4.900,- Kč, která putovala Arcidiecézní charitě Praha, tentokrát pro nového chlapce Dinsona D´Souze, ve spolupráci s Canra Organisation for Development and Peace Karnataka. Student Bhovi Shivananda díky škole svoje studia úspěšně zakončil a jeho podpora v programu skončila. Odkaz na http://www.svoss.cz/docs/Vyrocni_zprava_SVOSS_2018-2019.pdf

 

V roce 2019 - Podpora sbírkových aktivit našeho projektu ADOPCE, ve dnech 2. - 7. 12. 2019 ve spojení s aktivitou Giving Thuesday/week projektová skupina studentek "Hygge" zorganizovala na podporu indického chlapce Dinsona týden benefičních snídaní a svačin a vybrala částku 4.900,- Kč, která putovala Arcidiecézní charitě Praha. Odkaz na https://www.facebook.com/JihlavaSvoss/photos/pcb.2481707848544831/2481691281879821/?type=3&theater

Dopisy od adoptovaných "dětí" nejsou zveřejňovány, jsou součástí interní dokumentace školy. Škola může doložit smlouvu o spolupráci s ADCH Praha.

 • 10.1.B Globální partnerství ?
  ANO

Statutární město Jihlava, NNO a školy se zapojují do projektů rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
 

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Statutární město Jihlava se od roku 2016 pravidelně připojuje ke sbírce Kola pro Afriku a od roku 2018 ke sbírce Brýle pro Afriku. Vzhledem k velkému zájmu občanů o tyto charitativní sbírky byla po zkušenostech z prvních ročníků dohodnuta možnost odevzdávat brýle i kola nejen v rámci kampaní, ale během období duben až říjen a to v Městském útulku pro opuštěná zvířata (kola) a Turistickém informačním centru (brýle).

Město také spolupracuje s organizátory jiných charitativních akcí a umožňuje umístění sběrného místa do prostor budovy radnice (např. Ponožková sbírka).

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Zde je dle mého názoru situace nadstandardně dobrá, s řadou zajímavých aktivit.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V rámci úřadu proběhlo pouze pár dílčích akcí:

1)      Finanční sbírka pracovníků MÚ Kopřivnice na nákup „Skutečného dárku“ v charitativním e-shopu Člověka v tísni v letech 2017, 2018 i 2019 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=urednici-se-v-prosinci-zapojili-do-dvou-charitativnich-akci&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=26461

2)      Každoroční vyvěšování Tibetské vlajky http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=tibetska-vlajka-vlala-na-radnici-i-na-krajskem-uradu-v-ostrave&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=23756

3)      ZŠ Svaté Zdislavy je zapojena do programu Adopce na dálku, pořádá spolu s dětmi akce pro rodiče a veřejnost, kdy výtěžek z prodeje výrobků věnuje na vzdělání podpořené dívky.

4)      ZŠ Lubina podporuje vzdělávání krajanů – 2017 – Děti dětem, Rumunsko, 2018 – Slabikář pro všechny, Ukrajina, Srbsko, 2019 - Chorvatsko

2017 - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=skolaci-z-lubiny-pomohou-vybavit-krajanske-skoly-ve-dvou-zemich&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=23410

2018 - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=beneficni-koncert-pomuze-zajistit-slabikare-pro-deti-ze-srbska-a-ukrajiny&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1713

2019 - http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=zakladni-skola-lubina-opet-pomaha-tentokrat-v-chorvatsku&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1911

Město Kopřivnice se zapojilo v roce 2017, 2018 i 2019 do projektu Kola pro Afriku. Od 1. července 2018 funguje v Kopřivnici stálé sběrné místo ve sběrném dvoře společnosti SLUMEKO, s.r.o. V roce 2017 se v rámci oslav Dne Země vysbíralo celkem 238 kol, v roce 2018 se v rámci oslav Dne Země vysbíralo 260 kol, ve sběrném dvoře se za druhou půlku roku 2018 a za rok 2019 nasbíralo celkem 180 kol.

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=v-ramci-druhe-charitativni-sbirky-lide-privezli-125-kol&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=22548

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=koprivnicke-noviny-koprivnice&tema=ve-sbernem-dvore-se-sbiraji-kola-pro-afriku&clanek=24316 

 Skautka, paní Orságová, ve spolupráci s Vilou Machů zorganizovala v roce 2019 místní „Maraton psaní dopisů“, čímž Kopřivnici zapojili do celosvětové lidskoprávní akce pořádané Amnesty International.

https://www.facebook.com/events/kav%C3%A1rna-vila-mach%C5%AF/maraton-psan%C3%AD-dopis%C5%AF-2019/2757878051092802/

Navázala tak na Maraton psaní dopisů organizované Nikolou Chromečkovou a Johanou Cachnínovou v roce 2016. V tomto roce Kabelová televize Kopřivnice natočila pro občany o této iniciativě i reportáž.

https://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/maraton-psani-dopisu-odstartoval-20161213.html

 • 10.1.B Globální partnerství ?
  Pouze částečně.

Ve městě není žádná organizace, která by se cíleně zabývala humanitární pomocí či rozvojovou spoluprací. Nicméně některé organizace v rámci své činnosti realizují aktivity tomu blízké, viz návodná otázka 10.1.2 a 10.2.2. - ZŠ Lubina, ZŠ Svaté Zdislavy, Živá mandala, z.s., Junák - Český skaut, středisko Kopřivnice, z.s. 

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město si je vědomo, že se myšlenkou zahraniční rozvojové spolupráce doposud nezabývalo, v minulosti i nyní však podnikáme malé kroky a aktivity směřujeme k podpoře zemí tzv. globálního jihu.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

I zde považuji aktivity města za dostatečné k tomu, aby mohly být hodnoceny jako "dobré".

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Touto myšlenkou se zatím město systematicky nezabývá. Řeší se pouze individuálně. Město Velké Meziříčí pravidelně 10. března již po dobu asi 15-ti let vyvěšuje vlajku Tibetu, čímž vyjadřuje svou podporu a připomíná výročí povstání Tibeťanů proti okupaci roku 1959.

Ve Velké Meziříčí působí komunita rodin, která je asi 10 let zapojena do projektu adopce na dálku a podporuje děti v Indii a Africe.

Město Velké Meziříčí se již asi 10 let pravidelně zapojuje do sbírky šatstva pro potřebné ve třetím světě. (Haiti)

V roce 2019 proběhla ve městě Sbírka Batůžky pro Afriku. Ten spočíval ve sbírce batohů pro děti ze základních škol v africké Malawi.

http://www.novinyvm.cz/16367-302-batuzku-z-vysociny-putuje-do-afriky.html

https://www.velkomeziricsko.cz/vsehochut/6398-sbirka-batuzku-pomuze-detem-v-africke-malawi

V podzimních měsících roku 2019 došlo k dohodě se společností Kola pro Afriku o.p.s. a vzhledem ke klimatickým podmínkám, jsme dohodnutí, že v březnu roku 2020 proběhne sběr kol - Kola pro Afriku.

Tato sbírka již v minulých letech v našem městě úspěšně proběhla:

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/9632-kola-pro-afriku

Gymnázium Velké Meziříčí se také přidalo v roce 2019 k akci organizace Člověk v tísni Běh pro Afriku. Výtěžek putoval do Etiopie, kde bude využit na stavbu speciálně pedagogických tříd pro děti s fyzickým postižením, poruchou učení, sluchu či zraku, ale i dívkám a dětem z chudých rodin, které musí často místo chození do školy pomáhat rodičům vydělávat a proto jsou ve škole pozadu.

https://www.skolavafrice.cz/vysledky/2018-v-mezirici

https://www.facebook.com/clovekvtisni/posts/10155380311911432?__tn__=-R

https://www.gvm.cz/cs/uvod/9-aktuality/338-podekovani-za-organizaci-behu-pro-afriku

 • 10.1.B Globální partnerství ?
  Ano

Obecně: místní komunita podporuje adopce na dálku.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Jsme na začátku cesty

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Zde se mi naopak situace zdá být dobrá a aktivity dostatečné. V textu by mohlo být upřesněno, kolik se vybralo v rámci Běhu pro Afriku. Nerozumím poznámce, proč "vzhledem ke klimatickým podmínkám proběhne sběr kol v březnu", ale to je marginální.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Mateřská škola Strojařů jako kolektivní sponzor hradí v rámci Adopce na dálku školné dívce Marii Siddi z Indie. Finanční prostředky získávají v rámci školního projektu Kamarád z Indie od dětí, rodičů a zaměstnanců MŠ.

Do projektu adopce na dálku je nově zapojena i MŠ U Stadionu http://www.msustadionu.cz/index.php?id=7

Sbor Církve bratrské Chrudim adoptoval 2 dívky ze Zimbabwe, Pretty a Duduzile Ncube.

Studenti Obchodní akademie Chrudim se zapojují do projektu Adopce na dálku pro Namazzi Zafalani z Ugandy.

Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim pomáhá v rámci adopce na dálku indické dívce jménem Valentine d´Souza.

Mama klub Chrudim – rodinné centrum – je kolektivním „kmotrem” indiánského peruánského chlapce Juana a spolupracuje s Nadačním fondem Inka na vybavení vysokohorských peruánských školiček. Mama klub se také opakovaně účastní dalších akcí podporujících rozvojové země, životní úroveň jejich obyvatel a vzdělání dětí, zdravotnické vybavení... – např. „Sešit pro kamaráda” – pomoc při vybavení africké školy, „Sandálky pro Afriku” apod. Nově Mama klub navázal spolupráci s mexickou školou ve městě Toluca – Mama klub organizuje sbírku hraček, dek a oblečení, které ve spolupráci se sponzory a firmami přepravuje do Mexika a tamní učitelé a studenti zajišťují distribuci věcí nejchudším dětem v okolních horách. S touto mexickou školou (Instituto Campestre de Ciencias y Artes de Metepec) a slovenskou ZŠ a MŠ Maximiliána Hella ve Štiavnických Baních Mama klub spolupracuje také v oblasti environmentální výchovy.

Město pomáhá prezentovat neziskovým organizacím jejich charitativní činnosti – proběhl sběr lékárniček a obvazového materiálu ve Střední škole zdravotnické a sociální Chrudim a rodinném centru Mama klub Chrudim.

V roce 2016 a 2018  proběhla akce "Kola pro Afriku".  V roce 2016 bylo s občany nashromážděno 100 jízdních kol, v roce 2018 dokonce 150 kol, dále i cyklistické přilby či další cyklo nářadí a náhradní díly na kolo. Účelem akce byla podpora celkové gramotnosti a zvýšení možnosti pracovního uplatnění v Africe. Akce je pro velký zájem občanů připravována i v roce 2019.  http://www.kolaproafriku.cz/

https://www.facebook.com/Zdrave-MESTO-a-m%C3%ADstn%C3%AD-Agenda-21-Chrudim-588630844523438/

Charita Česká republika ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR u příležitosti Evropského roku rozvoje 2015 připravily společný projekt s názvem Partnerství pro rozvoj – přínos místních samospráv pro Evropský rok rozvoje 2015. Aktivně se zapojilo i naše město Chrudim, které podpořilo  myšlenku informovat zástupce místních samospráv a své občany o rozvojové spolupráci měst i České republiky. V průběhu roku se tak konaly semináře a setkání, kde odborníci i zástupci samotných měst představovali možnosti tzv. decentralizované rozvojové spolupráce. Projekt podpořil také osvětovou kampaň představující aktivní podporu fairtradového obchodu města Chrudim. Během kampaně vyšly články a inzeráty v regionálním tisku a byla vytvořena mapka FT prodejen. Projekt finančně podpořila Česká rozvojová agentura. Z této aktivity byla navázána nová partnerství se SMO a Charitou ČR, kteří se účastní i našich osvětových akcí. V roce 2018 byl s nimi společně připravován projekt na podporu rozvojové spolupráce, ale nakonec nebyl finančně podpořen.

Město se snaží vytvářet "klima" podporující sociální a globální odpovědnost - např. v rámci grantových témat. Spolupráce v této oblasti s občany, školami, NNO je pro město přínosná, zapojují se do realizace projektů.

 • 10.1.B Globální partnerství ?
  ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

S městem spolupracují NNO věnující se rozvojové spolupráci, v rámci akcí ZM dochází k podpoře rozvojových zemí.

V roce 2015 jsme se zapojili do projektu u příležitosti Evropského roku rozvoje 2015 a připravily společný projekt s názvem Partnerství pro rozvoj – přínos místních samospráv pro Evropský rok rozvoje 2015.

Od roku 2017 je realizována nová akce pro školy Chrudim za udržitelný svět ve spolupráci s neziskovými, příspěvkovými organizacemi i podnikatelskými subjekty. Hlavní cenou pro vítěze pak byl dárkový certifikát na Skutečný dárek.

Od roku 2014 probíhá pravidelně ve dvouletých cyklech akce Kolo pro Afriku.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Zahraniční rozvojová spolupráce/ Globální partnerství

Shine Bean

 • Město dlouhodobě spolupracuje s organizací ShineBean založenou v roce 2007, která působí v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce. Hlavní cílový segment je v Keni, kde ShineBean podporuje sociální a ekonomický rozvoj v nejchudších komunitách, věnuje se osvětě a pomocí rozvojového vzdělávání, šíří povědomí o situaci a problematice v méně rozvinutých zemích mezi žáky ZŠ aSŠ.

 • V rámci osvěty spolupracuje s městem a společně nabízí litoměřickým školám vzdělávací programy zaměřené na rozvojovou spolupráci, stejně jako přednášky pro veřejnost.
 • Litoměřické školy se v minulosti zapojily do projektu Shirika (Masarykova ZŠ pomohla dovybavit knihovnu potřebným nábytkem v keňském Kawili, ZŠ U Stadionu vybavila keňskou partnerskou školu  Barchando školními pomůckami, diky ZŠ Na Valech stojí v jejich partnerské škole Nyalunya dívčí záchodky.
 • ShineBean realizuje projekt Artworkshop - spolupráce s keňskými řemeslníky, etický prodej výrobků na českém trhu, více info: http://shinebean.org/      

Aktivity ShineBean                                 
2015
2 besedy pro veřejnost
12 výukových programů pro školy
1 výstava
africký férový festival Dun Dun
2016
5 besed pro veřejnost
23 výukových programů pro školy
1 výstava
africký férový festival Dun Dun
2017
2 besedy pro veřejnost,
africký férový festival Dun Dun
Rozvoj školní tréninkové farmy v Ndere v Keni.

 • 10.1.B Globální partnerství ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.1.B:

Město podporuje rozvojovou spolupráci - vyčleněna částka 50 tis. Kč z rozpočtu města pro ZŠ Ndere v Keni prostřednictvím NNO Shine Bean.

Město podporuje rozvojovou spolupráci v rámci akcí ZM.

Díky NNO ShineBean město podporuje keňské chlapce a na projektu rozvojové spolupráce spolupracují i litoměřické ZŠ
Díky spolupráci s městem Litoměřice vznikla tréninková farma při ZŠ Ndere v Keni.
2015 - 2017
9 besed pro veřejnost
35 výukových programů pro školy
2 výstavy
rozvoj školní farmy

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

S městem spolupracují NNO věnující se rozvojové spolupráci, v rámci akcí ZM dochází k podpoře rozvojových zemí, humanitární pomocí bylo podpořeno partnerské město.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Situace v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce je na české poměry velmi dobrá a za období od posledního auditu se zlepšila - město vyčleňuje na rozvojovou pomoc (konkrétně v Keni) 50 000 Kč ročně (cca 2 Kč na jednoho obyvatele města) a může tak být dalším městům a obcím příkladem.

10.1.3 Má obec partnerské město v tzv. rozvojovém světě (včetně regionu východní a jihovýchodní Evropy, např. Ukrajina, Moldavsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina,…)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Statutární město Jihlava má od roku 2010 partnerské město Užhorod na Ukrajině.

http://www.jihlava.cz/uzhorod/ds-54256/p1=66522

ZŠ E. Rošického v Jihlavě navázala spolupráci se Specializovanou školou I.-III. stupně №3 města Užhorod. V ZŠ Rošického probíhá výuka ruštiny a ve škole v Užhorodě se vyučuje čeština. Děti spolu komunikují přes sociální sítě i prostřednictvím dopisů. Žáci ZŠ Rošického natočili video, ve kterém představují svojí školu kamarádům z Ukrajiny.

http://www.zsrosi.cz/

https://zsrosi.rajce.idnes.cz/2019-12-20_Video_rustina#Rus_be_zvuku_21.jpg

 • 10.1.C Partnerské město v rozvojovém světě ?
  ANO

Statutární město Jihlava má od roku 2010 partnerské město Užhorod na Ukrajině.

http://www.jihlava.cz/uzhorod/ds-54256/p1=66522

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

V hodnoceném období pokračuje spolupráce statutárního města Jihlava s ukrajinským městem Užhorod.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Jedná se o doplňkový indikátor, město má partnerství s ukrajinským Užhorodem. To sice není typický rozvojový region, ale oproti jiným městům se jedná o nadstandardní aktivitu. Trend hodnotím jako stabilní, protože Užhorod je partnerským městem od roku 2010.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Kopřivnice nemá partnerské město v tzv. rozvojovém světě. 

 • 10.1.C Partnerské město v rozvojovém světě ?
  0

Kopřivnice nemá partnerské město v tzv. rozvojovém světě.

Sebehodnocení -1
Trend - stabilní

Stav je setrvalý a město prozatím neuvažuje o partnerském městě v rozvojovém světě.

Hodnocení oponenta -1
Trend - stabilní

Souhlasím se sebehodnocením města. Bylo by vhodné mít nějakou spolupráci s městem či obcí z rozvojového regionu, byť se jedná o doplňkový indikátor. Můžete se pokusit navázat spolupráci s městem na evropském kontinentu – např. Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, nebo Ukrajina – což by mohla být ta jednodušší, schůdnější a pro město i zajímavá možnost.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město Velké Meziříčí nemá partnerské město v tzv. rozvojovém světě.

V roce 2018 přijal pozvání města na Evropský festival filozofie Josef Nedvěd (koordinuje partnerství Kraje Vysočina s regionem Podkarpatské Rusy) a prezentoval zde pomoc Kraje a měst Vysočiny městům v Zakarpatské Ukrajině a těžký život obyčejných lidí.

http://www.festivalfilosofie.cz/historie/2018

Žáci Gymnázia se zapojili do celorepublikového projektu a vyvěsili na veřejné prostranství před budovou školy vzdělávací plakáty zaměřené na podmínky pěstování kakaa na Pobřeží slonoviny. Byly nonstop celý týden k dispozici veřejnosti.

https://www.velkomeziricsko.cz/udalosti/vystavy/153016-fairtrade-vystava-na-stromech

 • 10.1.C Partnerské město v rozvojovém světě ?
  Ne
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město se touto myšlenkou bude dále zabývat, Kraj Vysočina má uzavřené partnerství s regionem v
Podkarpatské Rusy. A otevírá možnosti spolupráce municipalitám v regionu.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Jedná se o doplňkový indikátor a souhlasím se sebehodnocením města. Doporučuji do budoucna zvážit možnost kontaktů/spolupráce s nějakým městem či obcí v rozvojovém regionu. To nemusí být klasická rozvojová země, ale i evropské chudší země, např. Srbsko, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Albánie, či Ukrajina.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město nemá partnerské město v rozvojovém světě.

 • 10.1.C Partnerské město v rozvojovém světě ?
  Ne
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město nemá partnerské město v rozvojovém světě.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Navrhuji uvažovat o vytvoření společenství několika měst a obcí podobné či menší velikosti, které by společně měli jedno partnerské město v rozvojovém regionu (to zahrnuje i některé "rozvojové" oblasti v Evropě, např. Moldavsko, Ukrajinu, Bosnu a Hercegovinu apod.)

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Partnerské město Ndere - Keňa

V roce 2016 město Litoměřice vyčlenilo částku 50 000 Kč na podporu ZŠ Ndere v Keni - vybudování školní farmy.
Od roku 2017 je částka 50 000 Kč zanesena pravidelně do rozpočtu města Litoměřice a po ukotvení této částky v rozpočtu města se do budoucna budme snažit o její navýšení.
Město dlouhodobě spolupracuje s ShineBean organizací založenou v roce 2007, která působí v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce - viz http://shinebean.org/
 

Spolupráce s Filipínami

 • v roce 1974 byla podepsána družební dohoda mezi Litoměřicemi a filipínským městem Calambou.(prof. místního gymnázia Blumentritt byl nejlepším přítelem filipínského národního hrdiny Jose Rizala)
 • v roce 2006 byla podepsána dohoda mezi Litoměřicemi a filipínským Dapitanem
  viz https://www.litomerice.cz/partnerska-mesta
 • vztahy jsou udržovány díky velvyslanectví Filipínské republiky v ČR, spolupráce probíhá formou přátelských, většinou kulturních setkání a návštěv filipínských delegací.
 • Nadále probíhají návštěvy hostů z Filipín a spolupráce s velvyslanectvím Filipín v Praze,
  pravidelně si připomínáme si výročí spojená s filipínským národním hrdinou José Rizalem a litoměřickým profesorem Ferdinandem Blumentrittem.

 • 10.1.C Partnerské město v rozvojovém světě ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.1.C:

Město má 3 partnerská města:
Keňa: Ndere
Filipíny: Calamba, Dapitam

 

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má 3 partnerská města v rozvojovém světě.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

¨Situace se od posledního auditu zlepšila, město vyčleňuje každoročně na rozvojovou spolupráci určitou částku a pomoc realizuje pomocí spřátelené nevládní organizace Shine Bean v Keni. Dále také pokračuje dlouhodobá spolupráce s městem Calambou na Filipínách.

10.1.4 Vyčleňuje město každoročně určitou částku na konkrétní projekty humanitární pomoci a/nebo rozvojové spolupráce v tzv. rozvojových zemích?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město nemá vyčleněné pravidelné finanční částky na rozvojovou spolupráci tzv. rozvojových zemích a prozatím nepočítá s vyčleněním pravidelné finanční částky na rozvojovou spolupráci.

Statutární město Jihlava v roce 2018 schválilo usnesením č. 98/18-ZM poskytnutí finančních prostředků ve výši 500.000,00 Kč na rekonstrukci Městské dětské klinické nemocnice v partnerském městě Užhorodu.

 • 10.1.D Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc ?
  0

Město každoročně neposkytuje příspěvek na rozvojovou nebo humanitární pomoc.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město nemá vyčleněné pravidelné finanční částky na rozvojovou spolupráci v tzv. rozvojových zemí. Město preferuje vyčlenění odpovídající finanční částky přímo na daný projekt, který si samo vybere.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Oceňuji, že město vyčlenilo podstatnou částku na aktivity v ukrajinském Užhorodu, jinak však každoročně částku na rozvojové projekty nevyčleňuje. Jedná se o doplňkový indikátor. Souhlasím tedy se sebehodnocením města - situace je uspokojivá a trend stabilní.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město doposud každoročně nevyčleňovalo žádnou částku ani prostředky pro tento účel. Pouze na dílčí aktivity viz bod 10.1.2. 

Finanční sbírka pracovníků MÚ Kopřivnice na nákup „Skutečného dárku“ v charitativním e-shopu Člověka v tísni v letech 2017, 2018 i 2019 http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=urednici-se-v-prosinci-zapojili-do-dvou-charitativnich-akci&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=26461

ZŠ Svaté Zdislavy je zapojena do programu Adopce na dálku, pořádá spolu s dětmi akce pro rodiče a veřejnost, kdy výtěžek z prodeje výrobků věnuje na vzdělání podpořené dívky.

4)      ZŠ Lubina podporuje vzdělávání krajanů – 2017 – Děti dětem, Rumunsko, 2018 – Slabikář pro všechny, Ukrajina, Srbsko, 2019 - Chorvatsko

Město Kopřivnice se zapojilo v roce 2017 i 2018 do projektu Kola pro Afriku. Od 1. července 2018 funguje v Kopřivnici stálé sběrné místo ve sběrném dvoře společnosti SLUMEKO, s.r.o.

 • 10.1.D Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc ?
  0

Město doposud každoročně nevyčleňovalo žádnou částku ani prostředky pro tento účel. Pouze na dílčí aktivity viz bod 10.1.2. 

Sebehodnocení -1
Trend - stabilní

Stav je setrvalý a město jako celek neuvažuje o výrazných krocích tímto směrem. Do dílčích aktivit se zapojují zaměstnanci úřadu či organizace/školy působící ve městě.

Hodnocení oponenta -1
Trend - stabilní

Souhlasím se sebehodnocením města. Jedná se o doplňkový indikátor, přesto dávám ke zvážení, jestli by nebylo vhodné podpořit nějaký rozvojový projekt např. prostřednictvím spolupráce s věrohodnou a zkušenou organizací (Člověk v tísni, Charita, ADRA apod.). Nejschůdnější je asi vyčlenit po schválení zastupitelstvem z rozpočtu např. 2 Kč  nebo 5 Kč na jednoho obyvatele a takto symbolicky podpořit nějaký vybraný rozvojový projekt, například z oblasti školství či zdravotnictví.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město doposud každoročně nevyčleňuje žádnou částku ani prostředky pro tento účel, pouze dílčí aktivity viz 1.1.2.

 • 10.1.D Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc ?
  Ne
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město nemá vyčleněné pravidelné finanční částky na rozvojovou spolupráci tzv. rozvojových zemí.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Jedná se o doplňkový indikátor a souhlasím se sebehodnocením města. Doporučuji možnost zvážit vyčleňovat z rozpočtu města nějakou symbolickou částku (např. 3 či 5 Kč/obyvatele) a touto částkou podpořit nějaký konkrétní projekt realizovaný zkušenou a věrohodnou nevládní organizací (např. Člověk v tísni, Charita, ADRA, Likvidace lepry, Světlo pro svět apod.). Může to být např. dílčí podpora školy, zdravotního střediska apod., zároveň by to byla jedna z vhodných forem osvěty pro obyvatele města v oblasti rozvojového vzdělávání.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Navrhuji uvažovat o vytvoření společenství několika měst a obcí podobné či menší velikosti, které by společně měli jedno partnerské město v rozvojovém regionu (to zahrnuje i některé "rozvojové" oblasti v Evropě, např. Moldavsko, Ukrajinu, Bosnu a Hercegovinu apod.)

 • 10.1.D Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc ?
  finanční ne

Město nemá vyčleněné pravidelné finanční částky.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město nemá vyčleněné pravidelné finanční částky.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Souhlasím se sebehodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Rozvojová spolupráce Ndere - Keňa

Od roku 2016 město vyčlenilo částku 50 000 Kč ze svého rozpočtu na podporu projektu vybudování školní farmy při ZŠ Ndere v Keni.
Od roku 2017 je částka 50 000 Kč zanesena pravidelně do rozpočtu města Litoměřice a po ukotvení této částky v rozpočtu města se do budoucna budme snažit o její navýšení.

Adopce na dálku

 • Jinou formou rozvojové pomoci je finanční částka, kterou zasílají vybraná oddělení/odbory MěÚ na podporu dětí/adopci na dálku.

Humanitární pomoc

 • V roce 2013 město Litoměřice poskytlo partnerskému městu na Filipínách humanitární pomoc na odstranění následků tajfunu ve výši 70 tis. Kč.
 • 10.1.D Příspěvek na humanitární nebo rozvojovou pomoc ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.1.D:

Vyčleněná  pravidelná částka v rozpočtu města 50 000 Kč.

Pravidelné příspěvky na podporu keňských chlapců.

Poskytnuta humanitární pomoc partnerskému městu na Filipínách.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město poskytuje pravidelnou finanční částku na rozvojovou spolupráci či humanitární pomoc.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město jako jedno z mála v ČR vyčleňuje určitou částku na rozvojovou spolupráci a pokud se tento trend podaří zachovat i po příštích komunálních volbách, může být město pro další obce v ČR inspirací a příkladem.

10.1.5 Je město nebo některé městská organizace zastoupena v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Statutární město Jihlava spolupracuje s mezinárodními organizacemi zabývajícími se UR: prostřednictvím NSZM se zapojuje do aktivit WHO a ICLEI.

 

Statutární město Jihlava přijalo v únoru 2015 Aalborgskou chartu a Aalborgské závazky, které se postupnými kroky snaží realizovat (ICLEI). http://www.jihlava.cz/aalborgske-zavazky/d- 513843/p1=104036

 

V kapitole 10. Od lokálního ke globálnímu se město zavazuje nadále usilovat o udržitelný rozvoj a realizovat energeticky úsporné projekty. Budeme i nadále členy NSZM ČR a CIVINET, budeme přijímat a předávat příklady dobré praxe jak na národní, tak na mezinárodní úrovni.

 

Město je zapojeno do Partnerství pro městskou mobilitu, které je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, která funguje jako zapsaný spolek. Členy spolku jsou města, svazky, kraje, odborné a neziskové organizace. Zaměřujeme se na otázky spojené s městskou a regionální dopravou a mobilitou. https://www.cyklomesta.cz/index

Statutární město Jihlava je členem CIVINET – Síť k udržitelné mobilitě ve městech – www.civinet.cz

 

 Od roku 2007 je členem NSZM ČR - https://www.dataplan.info/cz/jihlava

 

V letech 2009, 2011, 2013, 2018, 2019 se statutární město Jihlava zúčastnilo mezinárodní soutěže The LivCom Awards, kterou pořádá OSN. V roce 2018 město postoupilo do finále, v roce 2019 obhájilo bronzovou příčku mezi ostatními soutěžícími městy.

https://www.jihlava.cz/jihlava-je-bronzova-ve-finale-livcom-awards/d-536164

 

Prostřednictvím spolku Město přátelské dětem, který je součástí mezinárodní sítě Child firendly cities Iniciatives (CFCI) se město pracuje na strategii, která je přátelská  dětem. Tuto strategii zahnulo současné vedení města také do svého programového prohlášení.

Město v roce 2019 prostřednictvím projektu Kreativní Česko - města přátelská dětem, provedlo analytickou studii okolí jedné ze základních škol z pohledu potřeb dětí a mládeže - jejich mobility - jak je území přístupné, bezbariérové, bezpečné. Sběr dat přinesl cenné informace, které byly zapracovány do architektonické studie. Její projednání bylo naplánované na duben 2020, z důvodu pandemie bylo prozatím odloženo. Nový termín zatím nebyl stanoven.

https://jihlava.cz/promena-jihlavy-pod-taktovkou-deti/d-533931

https://www.jihlava.cz/vedeni-mesta-predstavilo-svuj-ctyrlety-plan/d-530702

 

Úspěchy města v roce 2019:

The LivCom Awards – 3. místo

Město pro byznys – 2. místo

Zlatý erb – krajské kolo, 1. místo, kategorie web města a elektronická služba

Zlatý erb – celostátní kolo, 1. místo, kategorie web města

 

 Úspěchy města v roce 2018:

Certifikát kvality ISO

Titul Odpadový Oskar

 

 Úspěchy města v roce 2017:

Zlatý erb – celostátní kolo, 1. Místo, kategorie web města

O křišťálovou popelnici – město, které umí nakládat s odpady

Městská knihovna roku 2017

Vstup Zdravého města Jihlavy do kategorie B

Město pro byznys, 3. Místo v ČR

 

 alší úspěchy města a podrobnější informace:

https://jihlava.cz/uspechy-mesta/d-526020/p1=120305

 

 V roce 2009 jsme získali cenu za zlepšování stavu krajiny.

https://www.jihlava.cz/assets/File.ashx?id_org=5967&id_dokumenty=475310

https://www.historickasidla.cz/dr-cs/164-jihlava.html

http://www.enviweb.cz/98326

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6397719

 

V roce 2011 to bylo 3. Místo a cena, v roce 2012 3. Místo a zlatá cena v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli. V roce 2013 jsme získali stříbrnou cenu v kategorii měst mezi 20 a 75 tisíci obyvateli.

V roce 2012 jsme získali také Zlatou cenu za strategické plánování a bronzovou cenu za přihlášený projekt Centrum environmentální výchovy PodpoVrch.

úspěchy města https://jihlava.cz/uspechy-mesta/d-526020/p1=120305

 • 10.1.E Zastoupení města v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem ?
  ANO

Statutární město Jihlava spolupracuje s mezinárodními organizacemi zabývajícími se UR: prostřednictvím NSZM se zapojuje do aktivit WHO a ICLEI.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Statutární město Jihlava spolupracuje s organizacemi zabývajícími se udržitelným rozvojem.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Jedná se o další doplňkový indikátor a situace hodnotím jako dobrou a trend stabilní. Město je prostřednictvím NSZM členem ICLEI, CIVINET a spolupracuje (skrze NSZM) s WHO. To je pro město střední velikosti plně dostačující.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Kopřivnice není zastoupena v žádné mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem, pokud takto nechápeme Národní síť Zdravých měst ČR, ve které jsme členem.

 • 10.1.E Zastoupení města v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem ?
  0

Kopřivnice není zastoupena v žádné mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem, pokud takto nechápeme Národní síť Zdravých měst ČR, ve které jsme členem.

Sebehodnocení -1
Trend - stabilní

Stav je setrvalý a město neuvažuje o krocích tímto směrem. 

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Jedná se opět o doplňkový indikátor a není nutné mít zastoupení v mezinárodní organizaci, nebo to případně může být zprostředkovaně, přes NSZM.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

25. února 2003 zastupitelstvo města Velké Meziříčí schválilo Deklaraci k Projektu Zdravé město a přihlásilo se k Aalborgským závazkům, které /AZ/ vyplývají z Aalborgské charty, ta byla přijata v dánském Aalborgu. Jsou souborem sdílených závazků, které jsou realizovány místními samosprávami v celé Evropě. K základním významům AZ patří zvyšování povědomí o udržitelném rozvoji na místní úrovni. Zároveň jde o praktický nástroj pro plnění strategií směrem ke kvalitě života a udržitelnosti. AZ jsou dobrovolnými závazky a popisují deset klíčových oblastí, které jsou pro další udržitelný rozvoj nezbytné a obsahují celkem 50 klíčových aktivit a konkrétních postupů pro dosažení místní udržitelnosti.

Velké Meziříčí spolupracuje pravidelně s organizací CI2. Stalo se partnerem každoročně realizovaného projektu  "Indikátor ekologické stopy města". Spolupráce probíhala mimo jiné i v rámci zajištění školení pro členy ZM, vedoucí odborů a pracovníky MěÚ v oblasti udržitelného rozvoje a indikátorů udržitelnosti. Pravidelně se pořádají i vzdělávací akce k udržitelnému rozvoji a MA 21 pro veřejnost.

 • 10.1.E Zastoupení města v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem ?
  Ne
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město Velké Meziříčí každoročně koná osvětové kampaně podporující udržitelný rozvoj.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Jedná se opět o doplňkový indikátor. Na město velikosti Velké Meziříčí považuji situaci za dobrou, není nutné, aby město samo bylo členem nějaké mezinárodní environmentální organizace.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město Chrudim spolupracuje s mezinárodními organizacemi zabývajícími se UR: WHO, ICLEI, CI2, Pakt starostů.

Město Chrudim přijalo v dubnu 2009 Aalborgskou chartu a Aalborgské závazky, které se postupnými kroky snažíme realizovat (ICLEI).

Od roku 2001 jsme členem NSZM ČR. https://www.zdravamesta.cz;

Od roku 2009 jsme zařazeni do sítě Bezpečných komunit, které jsou zastřešeny WHO - http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2300&n=bezpecna%2Dkomunita

V letech 2007 – 2012 a roce 2018 jsme se účastnili světové soutěže LivCom, která se zabývá hodnocením udržitelného rozvoje ve městech (zastřešeno UNEP).http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2305&n=livcomhttp://www.livcomawards.com/

V roce 2014 se stalo město členem "Asociace městských energetických manažerů". Členství přináší městu výměnu informací a příkladů dobré praxe zastřešenou kanceláří Paktu starostů a primátorů.

V roce 2015 bylo schváleno přistoupení do Paktu starostů a primátorů - http://www.chrudim.eu/pakt%2Dstarostu%2Da%2Dprimatoru%2Dve%2Dmeste%2Dchrudim/d-8265/p1=1945

Ve spolupráci s CI2 spolupracujeme na vyhodnocování indikátorů UR.

 • 10.1.E Zastoupení města v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem ?
  Ano
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město spolupracuje s organizacemi zabývající se udržitelným rozvojem i v mezinárodním měřítku. Jsme od roku 2015 členem Paktu starostů a primátorů.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Situaci považuji za dobrou (+1) a trend spíše za stabilní (0).

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Energy Cities

 • 10.1.E Zastoupení města v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.1.E:

Od roku 2014 jsou Litoměřice členem uskupení Energy Cities.

Členství odpovídá hodnotě indikátoru SPRM Litoměřic E.III 1 "Zapojení města do mezinárodních, národních či regionálních projektů".

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město má zastoupení v mezinárodní organizaci zabývající se udržitelným rozvojem.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Situaci považuji za velmi dobrou, trend je dle mého názoru stabilní, tedy nijak výrazně dále zlepšovat asi nebude, protože větší zapojení do mezinárodních aktivit by pro obec velikosti Litoměřic bylo nejspíše značně zatěžující.

10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Statutární město Jihlava se každoročně snaží zvyšovat počet osvětových kampaní tematicky zaměřených na udržitelný rozvoj. Rozšiřuje možnosti vzdělávání v oblasti globální a rozvojového vzdělávání – Ekoinfocentrum, environmentální centrum PodpoVRCH v ZOO Jihlava, Školící Ekocentrum SMJ, DDM Jihlava, VŠPJ, Knihovna Jihlava, Muzeum apod., 2 veřejně přístupné mokřadní učebny.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město Kopřivnice si uvědomuje důležitost této oblasti a podniká kroky k jejímu zlepšování a koncepčnosti. Jako důležité kroky vnímáme vytvoření pracovní skupiny pro globální odpovědnost, zapojení se do projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj II a další aktivity pracovní skupiny. Další důležitou aktivitou byla realizace kampaně "Klima se mění, změň se i Ty", která širokou škálou aktivit působila na širokou škálu cílových skupin. V neposlední řadě realizujeme několik kampaní, které se staly již tradicí a jsou navštěvovány širokou veřejností - Den Země, Férová snídaně, Dny zdraví a další.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

V této oblasti má město Kopřivnice ukázkové aktivity - velice oceňujeme vznik pracovní skupiny pro Globální odpovědnost. Je opravdu o unikátní aktivitu. Stejně tak počet akcí, kampaní je nadstandartní pro kategorii B. Jako expertní tým velice oceňujeme, že se město Kopřivnice věnuje tématu systematicky a ne jednorázově a namátkově, což dokazuje i zapojení do projektů ve spolupráce s ShineBean o.p.s., Charitou ČR a dalšími.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město Velké Meziříčí zajišťuje informovanost o globálních souvislostech pro všechny prostřednictvím realizace školení, seminářů či osvětových kampaní.

Město spolupracuje s organizacemi v oblasti globálního rozvojového vzdělávání a environmentální výchovy v rámci osvětových akcí a kampaní.

Plošná informovanost o globálních tématech se zvyšuje.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Situace je dobrá, trend stabilní. Probíhá řada osvětových akcí, situace se mírně zlepšuje. Velmi dobrá je spolupráce se střediskem ekologické výchovy Chaloupky a s dalšími nevládními organizacemi v oblasti environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ve městě se pořádají akce související s otázkami změny klimatu, ale i obecně související s cíli SDgS. Tyto akce jsou již zakotveny v pravidelném programu města. Město již dlouhodobě  spolupracuje s organizacemi věnujícími se enviromentálnímu a globálnímu rozvojovému vzdělávání. Jedna z chrudimských MŠ získala certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 2. stupně.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Souhlasím se sebehodnocením města tak, jak je uvedeno.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 10.2 Zvyšování povědomí o globálních souvislostech (včetně klimatických změn)
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě se pravidelně pořádají akce související s otázkami změny klimatu a využívání OZE.  Město pořádalo 2 konference zaměřené na energetiku a také 1. Národní fairtradovou konferenci. Město pravidelně a aktivně spolupracuje se dvěma organizacemi věnujícími se enviromentálnímu a globálnímu rozvojovému vzdělávání (Shine Bean a SEVER), v rámci města působí další organizace v oblasti globálních aktivit. - ZŠ Masarykova je první Fairtradovou školou v ČR, Zastupitelstvo dětí a mládeže v Litoměřicích, ZŠ Na Valech - eko škola.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Situace je v této oblasti velmi dobrá a v období od posledního auditu se ještě o něco zlepšila.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
10.2.1 Proběhly na území obce osvětové akce v oblasti změny klimatu? Pokud ano, jaké? (Např. Týden udržitelné energetiky, Dny energetiky, DISPLAY kampaň). Není třeba uvádět aktivity, které jsou již vyžadovány v kategorii „C“ či „B“ hodnocení města.
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Komunitní kampaně Zdravého města Jihlava od roku 2008:

http://www.jihlava.cz/komunitni-kampane/ms-89129/p1=89129

Město aktivně podporuje kampaň Do práce na kole - http://www.jihlava.cz/do- prace-na-kole-v-jihlave-lamalo-opet-rekordy/d-513327/p1=76435

 

Město pořádá Cyklojízdy, které upozorňují na udržitelnou mobilitu ve městě. Cyklojízdy se staly nedílnou součástí kampaně Evropský týden mobility a kampaně Den Země. Cyklojízda se stala součástí i jiných osvětových kampaní:

https://www.jihlava.cz/evropsky-tyden-mobility/ds-53600/p1=104043

https://www.jihlava.cz/cyklojizda-po-stopach-gustava-mahlera/gs-5036

https://www.jihlava.cz/cyklohrani-a-cyklojizda/a-5292

https://jihlava.cz/cyklohrani-a-cyklojizda/a-2317/p1=103432

 

2019 – výstava a dvě besedy s jihlavskými středoškoláky a veřejností na téma Klima se mění, změň se I ty

https://www.jihlava.cz/klima-se-meni-zmen-se-i-ty/gs-5425

https://www.jihlava.cz/klima-se-meni-zmen-se-i-ty/a-4793

 

 Pěšky do školy – první ročník v roce 2019

V roce 2019 se 3 ZŠ a 1 MŠ zapojilo do kampaně organizované spolkem Pražské matky Pěšky do školy. Akce se konala pod záštitou primátorky města a jedna ze zapojených škol se umístila na celkovém druhém místě.

https://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/clanky/jr/2019-09/09jr02.pdf

 

Odbor životního prostředí připravil a v roce 2019 spustil kampaň „ Jihlava bez odpadu!“, která je zaměřena na osvětu v oblasti  předcházení vzniku odpadů v domácnosti a snížení celkové produkce odpadů v Jihlavě.  Informuje občany,  jak se chovat ekologičtěji a žít udržitelně a bez zbytečných obalů. Kampaň se skládá z mnoha dílčích aktivit:

 

Polepy trolejbusů MHD.  Po  dobu dvou let  (červenec 2019 – květen 2021) budou po Jihlavě jezdit 4 vozy trolejbusů  s fotografiemi, které upozorňují na problematiku nadměrné produkce odpadu.  

https://jihlava.cz/trolejbusy-a-radio-v-kampani-jihlava-bez-odpadu/d-534065/p1=125964

 

 Dalším aktivitou bylo spuštění kampaně na Hitrádiu Vysočina. Po dobu jednoho roku je  vždy první týden v měsíci vysílán některý z natočených spotů. Spoty v souladu s 5-ti principy zero waste, nabádají posluchače k zamyšlení nad svými spotřebními návyky.

https://jihlava.cz/spoty/d-534717/p1=132947

 

 Byla spuštěna sekce „Jihlava bez odpadu“ v rámci webu města.

https://jihlava.cz/bezodpadu/

 

 Pro občany, kteří chtějí aktivně předcházet vzniku papírového odpadu byly vyrobeny  nálepky „ Nevhazujete Reklamu“, určené na domovní schránky. Samolepky jsou k dispozici zdarma. Byl zahájen prodej textilních opakovatelně použitelných  tašek v designu města, viz přiložené foto. Z použitých vytříděných záclon byly  ve spolupráci s neziskovou organizací VOR Jihlava, z.ú. našity  textilní sáčky na ovoce a zeleninu,  jako náhrada za jednorázové plastové pytlíky. Ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Heleníně  byly našity lněné sáčky na nákup a uchovávání pečiva.  Samolepky, textilní tašky i sáčky jsou k dostání na městském  turistickém informačním centru.

https://jihlava.cz/textilni-sacky-opet-v-prodeji/d-534712/p1=125964

 

 V průběhu října 2019 byla v prostorách Městské knihovny instalována  výstava  zabývající se problematikou odpadů  v souvislosti s  ohrožením životního prostředí. Výstava byla vyrobena  jako putovní. Lze ji využít při dalších akcích pořádaných městem, a je nabízena k zapůjčení jihlavským základním školám.

https://jihlava.cz/co-budou-delat-jihlavaci-pro-zachranu-zivotniho-prostredi/d-536276/p1=125964

 

 V rámci  doprovodné kampaně „Magistrát bez odpadu“  byli všichni zaměstnanci Magistrátu města Jihlavy formou besed  seznámeni s problematikou nadměrné produkce odpadu a možností předcházení vzniku odpadu na pracovišti i v soukromém životě. V rámci hlavní kampaně „Jihlava bez odpadu“  jsou na základě zájmu pořádány besedy i pro žáky jihlavských  středních škol. 

 • 10.2.A Osvětové akce v oblasti změny klimatu ?
  ANO

Den Země, Jihlavský den zdraví, Evropský týden mobility, Evropský den bez aut, Do práce na kole, Biojarmark

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město v hodnoceném období pořádalo osvětové akce zaměřené na problematiku změny klimatu. Každoročně se snaží se zvyšovat kvalitu pořádaných akcí, případně jejich počet. Odbor životního prostředí MMJ vytvořil kampaň zero waste – Jihlava bez odpadu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Situaci považuji za dobrou a trend se postupně zlepšuje, souhlasím tedy se sebehodnocením města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V roce 2016 si město Kopřivnice nechalo v rámci projektu „Adaptace měst na změnu klimatu – výběr opatření a účast veřejnosti“ podpořeného z Výběrového řízení na podporu projektů NNO pro rok 2016 Ministerstvem životního prostředí ČR (MŽP) vypracovat Adaptační strategii na změnu klimatu pro město Kopřivnice, která byla schválena Zastupitelstvem města Kopřivnice dne 22. června 2017. V rámci této strategie již proběhlo několik návazných osvětových aktivit

2018 – seminář pro veřejnost s názvem "Co dýcháme a co zanecháme?", kde byl představen dokument Plán zlepšování kvality ovzduší. Seminář vedl zpracovatel PZKO, zástupce společnosti Ekotoxa s.r.o., jenž účastníky seznámil se stavem ovzduší ve městě a místních částech a diskutoval o možnostech, jak mohou jednotlivci svým chováním přispět k jeho zlepšení.

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=plan-zlepsovani-kvality-ovzdusi-mesta-koprivnice&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1790

2018 – seminář pro veřejnost s názvem Hospodaření s dešťovou vodou – 4. června. Cílem bylo seznámit všechny účastníky s aktuální problematikou hospodaření s dešťovými vodami a možnostmi, které se nám nabízejí, abychom připravili obce, města, průmyslové areály a další subjekty na budoucí výzvy, které nám příroda připraví.

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=seminar-upozornil-na-zmeny-klimatu-a-dulezitost-vyuziti-destove-vody&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1776

2018 – kampaň: Klima se mění, změň se i Ty!

·Besedy s občany v místních částech

·20. 11 Obnovitelné zdroje energie a kotlíkové dotace/ Lubina, Katolický dům

·21. 11 Dešťovka – jak na úspory vody/ Vlčovice, Kulturní dům

·22. 11 Zateplení, rekonstrukce/výstavba rodinného domu s dotací/ Mniší, Kulturní dům

·Putovní výstava Klima se mění, změň se i Ty!

·22. září jako součást doprovodného programu při Běhu rodným krajem Emila Zátopka

·Od 24. do 27. září instalována ve vestibulu městského úřadu, kde byla 24. září zahájena veřejnou besedou s jejími autory

·1. – 12. října zapůjčena na dvě místní ZŠ

·15. října jako součást veřejné obhajoby plnění kritérií místní Agendy 21

·Pro velký zájem škol o výstavu jednáme s autory o jejím vytištění pro Kopřivnici v roce 2020

·Kulatý stůl s odborníky na téma přípravy a implementace vhodných opatření na místní úrovni

·Informační stany na městských akcích (celkem 6x)

·Informační brožury pro občany:

·Klimatický rádce města Kopřivnice

·Rodinný kalendář – opatření pro dobré klima

·Beseda s Hynkem Rulíškem (vedoucí odboru ŽP Kopřivnice) a Viktorem Třebickým z CI2 v Kabelové televizi Kopřivnice o ekologické a uhlíkové stopě a o přípravě města na změnu klimatu https://www.youtube.com/watch?v=IJcwsqn5kuI

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnice-spousti-osvetovou-kampan-klima-se-meni-%E2%80%93-zmen-se-i-ty&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1803

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=putovni-vystava-o-zmene-klimatu-od-22-zari-v-koprivnici&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1820

Zpracování Územní energetické koncepce města Kopřivnice včetně místních částí 2017 - 2042

·Smyslem UEK bylo zmapovat výrobu, spotřebu a toky energie na území města včetně dopadů, odhadnout energetické potřeby Kopřivnice na dalších pětadvacet let a navrhnout způsoby efektivního zabezpečení energetických potřeb. Tyto prognózy se budou co pět let aktualizovat.

·7. listopadu 2018 – představení koncepce odborné veřejnosti k připomínkování

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=verejne-projednani-predstavi-uzemni-energetickou-koncepci&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1847

6. dubna 2018 – Ukliďme svět

·Zaměstnanci kopřivnické radnice se rozhodli zapojit do celostátního dobrovolnického projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a společnými silami vylepšit okolí Červeného kamene. V rámci akce vyrazili včele s vedením města na společný úklid.

·Úřad zajistil pro všechny přihlášené skupiny rukavice, pytle na odpad a také odvoz nasbíraných odpadků (touto formou se úřad zapojil i v minulých letech, 2017 i 2018).

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=urednici-uklidi-okoli-cerveneho-kamene&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1891

Listopad 2018: Výstava – globální témata očima dětí

·Globální témata byla ústředním motivem výstavy školních družin a školních klubů. Jako expozice pro výrobky, o které se postaraly děti ze školních družin a klubů v ORP Kopřivnice, posloužil vestibul kopřivnického městského úřadu. K vidění byla nejrůznější díla upozorňující na to, že je třeba chránit přírodu, skončit s plýtváním potravin, zabezpečit dobré vzdělání a mnoho dalšího.

http://koprivnice.cz/index.php?tema=globalni-temata-ocima-deti&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1845

2019

Organizace osvětové kampaně na ochranu ovzduší a lokální topeniště

·edukativní show pana Ing. Horáka, Ph.D. (Smokeman) z VŠB – TU Ostrava „Jak správně topit“ v Kopřivnici (Den Země, Město je naše společné hřiště) a hasičských slavnostech v Lubině.

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=smokeman-koprivnicanum-poradi-jak-spravne-topit&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1908

Město každoročně pořádá Férovou snídani v parku E. Beneše s vysokou účastí veřejnosti a s bohatým doprovodným kulturním a vzdělávacím programem, viz 10.1.1.

Město každoročně pořádá Den Země v parku E. Beneše pro místní žáky ZŠ a MŠ v Kopřivnici a Pohádkový les ve spolupráci s DDM Kopřivnice a Štramberk.

2019

http://koprivnice.cz/index.php?tema=den-zeme-se-letos-bude-venovat-vode&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=25312 

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=pohadkovy-les-jiz-tuto-sobotu&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1906

2018

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=letosni-den-zeme-bude-ve-znameni-ekologiady&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1740

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=ani-letos-deti-neprijdou-o-pohadkovy-les&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1735

 

2017

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=den-zeme-pripomene-svatek-nasi-planety&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1600

 

Na jaře roku 2019 dále vznikla pracovní skupina pro Globální odpovědnost v rámci Komise Zdravého města a místní Agendy 21. Členové pracovní skupiny nejprve provedli dotazníkové šetření mezi obyvateli Kopřivnice, ve kterém se občanů dotazovali, jakým tématům globální odpovědnosti by se dle nich měla Kopřivnice věnovat. Nejvíce hlasů získala témata Zero waste – život bez odpadů a Sucho a nedostatek pitné vody. Dále byly dotazovány i jednotlivé subjekty města Kopřivnice, zde bylo zjišťováno, jakým způsobem se dosud globální odpovědnosti věnují. Bylo zjištěno, že se mnohé subjekty tématu věnují, nevědí však o sobě navzájem. Tématu globální odpovědnosti se věnují spíše nahodile, dle dostupných možností.

Na základě výsledků šetření a na základě doporučení z minulých let pracovat koncepčněji v této oblasti, byl v závěru roku 2019 podán projekt na Českou rozvojovou agenturu. Cílem projektu je vytvořit a ozkoušet koncepci, podle které bude Kopřivnice přistupovat ke vzdělávání a aktivizaci občanů v otázkách globální odpovědnosti. Výstupem pak má být vytvoření a podpora platformy aktivních fyzických a právnických osob města Kopřivnice a okolí přispívajících k naplňování cílů SDGs, realizace osvětových aktivit a samotná koncepce. V případě neschválení projektu budou realizovány pouze dílčí aktivity dle rozpočtových možností města.

V roce 2019 bylo Město Kopřivnice zapojeno do projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj II, realizovaném Charitou ČR, v rámci kterého se koordinátorka Zdravého města a MA21 školila ve vybraných tématech a byla realizována ve spolupráci se skauty osvětová aktivita ke globální odpovědnosti – Výstava na stromech: Cena kakaa.

·5. – 12. října: Výstava na stromech: Cena kakaa

·11. října: happening k výstavě – součástí vzdělávací workshop pro veřejnost: Cesta kakaového bobu

·7. října: promítání filmu v knihovně: Krajina v tísni

http://www.koprivnice.cz/index.php?tema=happeningova-akce-v-parku-nabidla-informace-i-zabavu&id=koprivnicke-noviny-koprivnice&clanek=26152

Město Kopřivnice svými aktivitami dále podporuje cyklistickou dopravu a omezení automobilové dopravy.

2017, 2018 – Zapojení se do národní výzvy Do práce na kole pod lokální koordinací městem Nový Jičín

Úřad podpořil vlastní zaměstnance, kteří se rozhodli do výzvy zapojit úhradou registračního poplatku a oceněním nejaktivnějších týmů a jednotlivců. Kromě zaměstnanců města se do kampaně zapojili především zaměstnanci Brose CZ, s.r.o.

2019 – Kopřivnice se stala lokálním koordinátorem výzvy Do práce na kole a ve spolupráci s partnery připravilo město doprovodné Akce na triko. Generálním partnerem akce se stala firma Brose CZ.

https://www.dopracenakole.cz/locations/koprivnice

2017, 2018, 2019 – V rámci tradiční kampaně Evropský týden mobility se někteří zaměstnanci úřadu každoročně zapojují do výzvy „Na úřad bez auta“

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=tiskove-zpravy-zdrave-mesto-koprivnice-2019

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=tiskove-zpravy-zdrave-mesto-koprivnice-2018

http://www.koprivnice.cz/index.php?id=tiskove-zpravy-zdrave-mesto-koprivnice-2017

 • 10.2.A Osvětové akce v oblasti změny klimatu ?
  5 - 10 kampaní ročně

V roce 2018 v Kopřivnici proběhla komplexní kampaň „Klima se mění, změň se i ty!“, do které byla zapojena široká škála cílových skupin: veřejnost, žáci MŠ a ZŠ, odborná veřejnost, obyvatelé místních částí. Kampaň navíc využívala široké spektrum informačních kanálů: přednášky, semináře, reportáž v místní televizi, putovní výstava, kulatý stůl, informační stánky, informační brožury apod. Na kampaň navázaly další aktivity v následujícím roce.

 

Město Kopřivnice se mj. každoročně zapojuje do tradičních kampaní – Den Země, Světový den Fair Trade, Evropský týden mobility, Dny zdraví, Ukliďme svět, Do práce na kole, Na úřad bez auta

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město v této oblasti realizovalo několik kampaní se zaměřením na UR a změny klimatu, ve spolupráci s podnikateli i neziskovým sektorem. Kampaním se věnujeme dlouhodobě, mnohé patří mezi tradiční akce města s vysokou návštěvností.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Zde je situace dobrá a oproti roku 2017 se zlepšila, souhlasíme tedy s hodnocemím + 2, jak navrhuje v sebehodnocení město. Pro kategorii "B" je situace příznivá a obstála by i v kategorii "A". Každopádně doporučujeme akce dále dělat a aktivně pokračovat. Aby nedošlo v dalších letech k poklesu (vzhledem k případnému posunu do další kategorie).

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

V roce 2019 od 4.-11.6. uspořádalo město Velké Meziříčí každoroční Evropský festival filozofie, tento ročník nesl podtitul Člověk a prostředí. Každý den se konaly přednášky na téma změny klimatu a globální ale i lokální (kůrovcová kalamita) hrozby.

https://www.festivalfilosofie.cz/program

V roce 2018 hostilo město Velké Meziříčí (nejdříve několik dnů za krásného počasí) na otevřeném prostranství náměstí a poté v prostorách základní školy ZŠ Oslavická výstavu „Klima se mění – změň se i ty!" Tato výstava byla doprovázena besedou (11. září 2018 veřejnost, 21. září 2018 žáci ZŠ Oslavická - Mgr. Petr Pavelčík, CI2).

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/11353-putovni-vystava-o-zmene-klimatu-zavita-do-velkeho-mezirici

Město Velké Meziříčí již asi 15 let pravidelně se připojuje k Evropskému týdnu mobility, včetně podpisu Charty

Město Velké Meziříčí pravidelně provádí vzdělávací akce k udržitelnému rozvoji a MA 21 pro veřejnost. Jsou zde pravidelně prezentovány i výsledky ekologické stopy za předešlý rok. Součástí tohoto pravidelného setkání bývá i vyhlášení soutěže "Rozkvetlé město".

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11907-jaka-je-ekologicka-stopa-naseho-mesta

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11416-vyhlaseni-souteze-rozkvetle-mesto-a-beseda-na-tema-ekologicka-stopa-velkeho-mezirici

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/11085-setkani-s-mistostarostou-tentokrat-s-vyhlasenim-souteze-rozkvetle-mesto-a-hostem

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/zdrave-mesto-a-ma21/10812-ekologicka-stopa-velkeho-mezirici-klesa

Město Velké Meziříčí také pravidelně provádí interní školení na téma udržitelný rozvoj pro členy ZM, vedoucí odborů a pracovníky MěÚ.

https://ma21.cenia.cz/LinkClick.aspx?fileticket=JQiYrnWK9tw%3D&tabid=6543&portalid=0&mid=1656&language=cs-CZ

 • 10.2.A Osvětové akce v oblasti změny klimatu ?
  Ano

Město pořádá akce a kampaně vztahující se k dopravě a změně klimatu.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město pořádá akce k udržitelné dopravě a změně klimatu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Co se týče osvětových akcí, považuji situaci za dobrou a mírně se zlepšující (oproti hodnocení v roce 2019).

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Každoročně s partnery připravujeme kampaně Evropský týden mobility a Evropský den bez aut, Den Země, Chrudimský týden pro faitrade, soutěž pro základní školy "Chrudim za udržitelný svět". Každá z nich je jinak tematicky zaměřena, ale myšlenka na ochranu klimatu je v každé z nich specificky zařazena (odpady, doprava, zdraví, úsporná opatření apod.).

závěrečná akce Den Země 2017 http://www.chrudim.eu/den-zeme-2017-utery-25-dubna-na-resselove-namesti/d-7108/p1=1979

závěrečná akce Den Země 2018 http://www.chrudim.eu/den-zeme-2018/d-8450/p1=1979

závěrečná akce ETM a EDBA 2017 http://www.chrudim.eu/evropsky-tyden-mobility-a-evropsky-den-bez-aut-2017/d-7765/p1=1979

závěrečná akce ETM a EDBA 2018 http://www.chrudim.eu/evropsky-tyden-mobility-a-evropsky-den-bez-aut/d-8455/p1=1979

závěrečná zpráva Chrudim za udržitelný svět 2017 http://www.chrudim.eu/chrudim-za-udrzitelny-svet-2017/d-7784/p1=1979

závěrečná zpráva Chrudim za udržitelný svět 2018 http://www.chrudim.eu/chrudim-za-udrzitelny-svet/d-8453/p1=1979

Chrudimský týden pro FT 2017 http://www.chrudim.eu/chrudimsky-tyden-pro-fair-trade/d-7785/p1=1979

Chrudimský týden pro FT 2018 http://www.chrudim.eu/chrudimsky-tyden-pro-fairtrade/d-8451/p1=1979

V roce 2017 v rámci Dne Země bylo zvoleno téma udržitelné energetiky (v souvislosti se vstupem do Paktu starostů a primátorů). V rámci projektu proběhlo i školení na téma Pakt starostů a primátorů v souvislostech ve městě Chrudim – s vazbou na udržitelný rozvoj, místní Agendu 21 a projekt Zdravé město.

Den Země zaměřujeme každý rok na jiné téma - voda, odpady, ochrana klimatu apod.

Ve spolupráci s Ekocentrem Paleta proběhly v letech 2015 - 2018 vzdělávací akce pro ZŠ na téma předcházení vzniku odpadu. Akce se zúčastnilo od roku 2016 755 žáků v rámci 34 programů. 

V rámci akce Chrudim za udržitelný svět jsou jednotlivá stanoviště věnována vybraným cílům SDgS - kvalitní vzdělání, pitná voda, kanalizace a hygiena, důstojná práce, zdraví a kvalitní život, dostupné a čisté energie, udržitelná města a obce, odpovědná výroba a spotřeba, klimatická opatření, život na souši...Akce se účastnilo cca 120 dětí.

 • 10.2.A Osvětové akce v oblasti změny klimatu ?
  3 velké osvětové kampaně, které se skládají z více akcí 1 akce pro ZŠ
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město ve svých aktivitách pravidelně připravuje osvětové kampaně ve spolupráci s podnikateli i NNO. Ty jsou zaměřeny na UR. U některých z nich je voleno jiné téma, dle aktuálnosti apod. 

Dle možností připravujeme i tematicky nové akce.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Osvětové akce v oblasti změny klimatu

 • Město od zavedení MA 21 propaguje využití OZE - pilotní instalace solárních panelů, fotovoltaiky a tepelných čerpadel (r. 2014 - 2.100 m2; r. 2017 – 3.000 m2 aktivní plochy solárních kolektorů, výroba elektřiny z fotovoltaiky na budovách majetku města 68 MWh). Město Litoměřice poskytuje svým občanům dotaci na pořízení solárního ohřevu TV až do výše 40 000 Kč (město spravuje vlastní dotační program.

  Do roku 2015 proběhly především tyto akce:
   - Týden úspory energetiky – výukový programy zaměřené na udržitelnou energetiky
   - kampaň DISPLAY (energetické štítkování veřejných budov, v současné době štítky umístěny na všech základních školách a budově městského úřadu), více viz https://dobrapraxe.cz/cz...jevy/tema/litomerice-kampan-display-a-stitkovani-energeticke-narocnosti-budov
  - přednášky pro žáky základních škol o úsporách energie (v r. 2011 tři přednášky, účastnilo se kolem  160 žáků)
  - přednáška pro občany o nízkoenergetické a pasivní výstavbě (konala se v roce 2009)
  - konference Pakt starostů a primátorů - příležitost pro česká města (2012)
   
  V období 2015 - 2017 proběhly především následující akce:
  - Den udržitelného města Litoměřice - akce zaměřená na problematiku udržitelné dopravy, energetiky, fair trade v rámci projektu READY 21 (MŽP - Švýcarské fondy)
  - "UŽÍT Litoměřice" zaměřená na problematiku udržitelné dopravy a energetiky v rámci projektu PATH 2030 (SFŽP - Národní program ŽP) - osobní účast ministra ŽP R. Brabce - viz https://www.youtube.com/watch?v=uFGo_QC_nOY; http://www.ceskestredohori.info/akce-v-ceskem-stredohori/akce/uzit-litomerice
  - III. mezinárodní konference "Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století" v rámci projektu PATH 2030 (SFŽP - Národní program ŽP) - http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=80&Itemid=118
  - 2  workshopy ve spolupráci s organizací CzechGlobe zaměřené na adaptační opatření ke změně klimatu - cílem a výstupem workshopů je určit pro město Litoměřice nejvíce ohrožené oblasti související se změnou klimatu a dát doporučení na konkrétní opatření pro město, jak v těchto oblastech dopady změny klimatu zmírnit.

 • 10.2.A Osvětové akce v oblasti změny klimatu ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.2.A:

6 velkých akcí, kampaní

Město pořádá značné množství akcí vztahujících se k udržitelné energetice, dopravě a změně klimatu.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Ve městě se pravidelně pořádají akce související s otázkami změny klimatu a využívání OZE.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Aktivity v této oblasti považuji za mimořádné a za poslední tři roky se situace ještě zlepšovala, pravděpodobně i zde však již brzy dojde k nasycení, kdy nebude reálné a možná ani žádoucí organizovat ještě více akcí a aktivit.

10.2.2 Existuje spolupráce se Střediskem ekologické výchovy nebo jinou nevládní organizací v oblasti environmentální výchovy a Globálního rozvojového vzdělávání (např. společné aktivity města + NNO, nebo aktivity NNO na území města)?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Statutární město Jihlava dlouhodobě a systematicky podporuje Ozvěny EKOFILMU z Ekologického fondu města (podpořeno v roce 2017 a 2018, v roce 2019 se festival nekonal), pořádané ve spolupráci s Ekoinfocentrem, ZOO Jihlava a Knihovnou Jihlava.

 

http://www.kinodukla.cz/klient-62/kino-27/stranka-53/film-78352  

 

https://jihlava.cz/vismo/akce.asp?kdy=1&kaNM=1&id=3295&p1=103776&n=ozveny%2Dekofilmu&kaDateO=25.5.2018&datum_od=1.5.2018&datum_do=31.5.2018

 

https://www.jihlava.cz/statut-ekologickeho-fondu/d-219899

 

Z Ekologického fondu statutárního města Jihlava byly v letech 2017 – 2019 financovány následující kampaně:

Našití textilních tašek, které je možné zakoupit na TIC

Tisk osvětových letáků do jihlavských mateřských a základních škol

Tisk osvětových letáky na WC a k automatům na kávu

Tisk samolepek na schránky s nápisem „NEVHAZUJTE REKLAMU“

V roce 2019 probíhal v Jihlavě již 23. ročník MFDF, který byl zaměřen především na ekologii. Konání festivalu bylo stejně jako v uplynulých letech podpořeno formou dotace z rozpočtu statutárního města Jihlavy. 

 

https://www.ji-hlava.cz/tiskove-zpravy/ji-hlava-po-triadvacate-s-ekologickou-stopou

 

Statutární město Jihlava podporuje pořádání festivalu, Pecha Kucha, který se zaměřuje na nejrůznější témata, 15. Ročník byl např. zaměřen na téma odpadů

 

https://www.facebook.com/pg/pknjihlava/events/?ref=page_internal

 

Statutární město Jihlava dlouhodobě a systematicky spolupracuje s partnerskými organizacemi na pořádání osvětových komunitních akcích (Den Země, Den bez aut, Evropský týden mobility apod.).

 

Statutární město Jihlava zorganizovalo 21. 2. 2017 seminář na téma „Západní hodnoty (v dialogu s východními) – jejich minulost, přítomnost, budoucnost“, přednášející doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D., účast- 63 zaměstnanců města zařazených do Magistrátu města Jihlavy.

 

 Od roku 2013 probíhá spolupráce s Ekoinfocentrem, v rámci PZM a MA21 existuje dotační titul, z něhož jsou podporovány projekty na podporu zdravého životního stylu. http://www.ekoporadny.cz/kraj- vysocina/ekoporadna-ekoinfocentra.htm

 

Environmentální centrum v Zoo Jihlava "PodpoVRCH" je zaměřeno na realizaci výukových programů o zvířatech, přírodě i ekologii převážně pro žáky mateřských, základních a středních škol. Zároveň slouží i jako místo pro zájmové kroužky, semináře, přednášky nebo akce pro veřejnost.

 

Osvěta - Klubové večery probíhají vždy první čtvrtek v měsíci září - duben, odkazy na stránkách Zoo

 

Témata jsou mimo jiné zaměřená také na zprostředkování informací z rozvojového světa, environmentální problematiku, udržitelný život a rozvoj.

 

ZOO Jihlava nabízí kromě turisticky atraktivního způsobu poznání přírody řadu akcí a aktivit, které přibližují jednotlivé ohrožené druhy a mezinárodní kampaně zdůrazňující jeden z důležitých úkolů lidstva, což je zachování genofondu rostlin a živočichů.

 

Cílem je radost z kontaktu se zvířaty, úcta k přírodě, porozumění životu zvířat a pochopení opodstatnění jejich existence

 

http://www.zoojihlava.cz/cz/akce/seznam-akci

https://zoojihlava.cz/akce/den-zeme-2/

https://zoojihlava.cz/akce/den-vody/

 

V lednu 2017 Zdravé město Jihlava uspořádalo seminář pro školy„Vzdělávání pro udržitelný rozvoj“, který byl určen pro vyučující, koordinátory environmentálního vzdělávání. Seminář se konal v environmentálním centru PodpoVRCH v ZOO Jihlava ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER, přednášející – JUDr. Hana Kulichová, RNDr. Jiří Kulich

 

Akce byla pořádána s finanční podporou SFŽP ČR v rámci projektu

 

„Zkvalitnění MA21 v Jihlavě“, klíčová aktivita A5 - Šetření vycházející z auditů udržitelného rozvoje, a výstupy ze semináře budou použity při zpracování dokumentu „Analýza environmentálního vzdělávání na základních školách“. Informace z tohoto materiálu jsme využili pro Audit UR, téma 7 - Vzdělávání a výchova a pro nasměrování další spolupráce s jihlavskými školami při "Vzdělávání pro udržitelný rozvoj".

 

http://www.jihlava.cz/projekty/ds-56268/p1=105604

 

Služby města Jihlavy, s.r.o., obchodní společnost města; v roce 2016 otevřelo Školící Ekocentrum Služeb města Jihlavy

 

Vybudování Ekocentra začalo v září 2015 a náklady na výstavbu vyšly společnost SMJ s.r.o. celkem na 135 tisíc korun. SMJ s.r.o. sváží odpad kromě Jihlavy ještě z dalších 53 obcí

 

http://www.smj.cz/tz-19-2016-slavnostni-otevreni-skoliciho- ekocentra-sluzeb-mesta-jihlavy-s-r-o/d-2246

 

Přednášky v Ekocentru jsou vedeny formou prezentace a názorných ukázek. Žáci se zde dozvědí informace o třídění odpadů, nakládání s odpady a o jejich dalším využití, prohlédnou si recyklované výrobky z odpadu a zahrají vědomostní hry. Po absolvování semináře následuje exkurze na sběrném dvoře. Doba trvání celého bloku je přibližně 60 minut. Po domluvě je možné seminář i exkurzi prodloužit či zkrátit. Ekocentrum se nachází v prostorách SMJ a jeho kapacita je 30 osob. Zdarma jsou zde k dispozici propagační materiály zaměřené na ekologickou výchovu.

 

V roce 2018 se přednášek v ekocentru zúčastnilo celkem 642 návštěvníků ze středních, základních a mateřských škol a z příměstského tábora. Kromě jihlavských škol Ekocentrum navštívili také žáci a studenti z Puklic, Dušejova a Lípy u Havlíčkova Brodu.

 

V roce 2019 navštívilo Ekocentrum celkem 317 žáků a studentů, snížená návštěvnost byla způsobena dlouhodobou nemocí pracovnice Ekocentra.  

 

SMJ společně s Ekocentrem se každoročně aktivně účastní osvětové kampaně Den Země, kde vystavuje komunální techniku, ekostánek s tematickými soutěžemi pro děti a doplněný osvětovou činností. V rámci Kraje Vysočina je SMJ aktivním členem EVVO, kdy s dalšími zainteresovanými společnostmi spolupracuje na koncepci environmentálního vzdělávání a osvěty.

 

Ekocentrum bylo zapojeno také do loňského Dne otevřených dveří městských společností:

 

https://www.regionalist.cz/index.php?z1=190920-1568969607

 

Z návštěvy ZŠ Křížová:

 

http://www.zskrizova.cz/ekocentrum/

 

 VŠPJ kromě akreditovaných studijních programů nabízí široké veřejnosti, podnikatelským subjektům a ostatním institucím kurzy celoživotního vzdělávání, včetně Univerzity třetího věku, je zkouškovým centrem British Council a akreditovaným střediskem pro testování počítačové gramotnosti (ECDL). Další poskytované služby jsou uvedené na webových stránkách http://www.vspj.cz

 

Na území statutárního města Jihlava funguje Dětský lesní klub Hájenka - rodičovská iniciativa inspirovaná lesními mateřskými školami. Kromě denního provozu organizuje řadu dalších aktivit http://www.hajenkazborna.cz/.

 

Dětský lesní klub Hájenka nabízí rodinám celodenní péči o předškolní děti ve volné přírodě s důrazem na podporu environmentální výchovy, zdravého a udržitelného způsobu života. Poskytuje prostor ke společnému setkávání, tvoření a sdílení dovedností a zkušeností. Dětský lesní klub Hájenka je aktivním členem Asociace lesních mateřských škol (http://www.lesnims.cz), v rámci které sdílí zkušenosti s organizacemi s obdobným cílem činnosti a čerpá odborné know how, jak pracovat s dětmi v rámci environmentální výchovy ve volné přírodě.

 

Z dotačního titulu PZM a MA21 byly v letech 2019, 2018, 2017 podporovány projekty pořádané z.s. Děti a stromy, který je provozovatelem klubu.

 

2019 – Lesní slavnost – poznej les jako jedno velké hřiště, zaměřené na pobyt v lese, poznávání lesní fauny a flóry a práci a hru s přírodními materiály, které les poskytuje.

2018 – Den Země na hájence, přiblížení environmentální tématiky dětem prostřednictvím her, poznávacích úkolů a tvoření

2017 – Den Země – skřítkové lesa, cesta lesem po stopách skřítků a plnění poznávacích a tvořivých úkolů

 

DDM Jihlava - http://www.ddmjihlava.cz/

 

 V rámci této příspěvkové organizace města funguje celá řada zájmových kroužků, z nichž některé jsou zaměřené na vzdělávání a rozvoj myšlenek udržitelného rozvoje. – např. přírodovědný, rybářský, kynologický, akvaristický, včelařský atp. Při DDM mimo jiné funguje také klub Macík pro maminky na MD. Základní myšlenkou je setkávání rodičů s dětmi do 3 let věku a zapojení do společných činností, které děti rozvíjejí a podporují jeho vývoj (cvičení, zpívání, společné hry, pohybové aktivity atp.)DDM v období školních prázdnit také organizuje dětské tábory, příměstské i klasické, soutěže a turnaje.

 

Knihovna Jihlava – http://www.knihovna-ji.cz/

 

Tato příspěvková organizace města pořádá přednášky, výstavy a další osvětové akce i k tématům enviromentální výchovy, vzdělávání ke globálnímu rozvoji, osvětě zdravého životního stylu.

 

www.knihovna-ji.cz

 

Muzeum Vysočiny Jihlava – www.muzeum.ji.cz

 

Organizuje řadu osvětových a vzdělávacích akcí, na mnoha spolupracuje s městem a dalšími partnery, např. Den Země, Muzejní a galerijní noc.

V rámci oslav Dne Země, které každoročně pořádá Zdravé město Jihlava, pořádá Muzeum Vysočiny tematicky zaměřený program a výstavu pro školy a širokou veřejnost.

2 veřejně přístupné mokřadní učebny doplněné informačními panely o vyskytujících se rostlinných a živočišných druzích a životě v mokřadech, umožnění názorné výuky přírodopisu

Podpora biodiverzity, udržení vody v krajině

 

 https://www.jihlavske-listy.cz/clanek27813-nekdejsi-zpustle-koupaliste-skalka-promenili-v-mokradni-ucebnu.html

https://www.jihlava.cz/slavnostni-otevreni-mokradni-ucebny-skalka/a-4942/p1=103265

https://www.jihlava.cz/mokradni-ucebna-skalka/gs-5441

https://www.jihlavske-listy.cz/clanek19707-pobliz-rybnika-kalvarie-ma-na-jare-vzniknout-mokradni-ucebna.html

 • 10.2.B Spolupráce se střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a globálního vzdělávání ?
  ANO

Statutární město Jihlava dlouhodobě a systematicky spolupracuje s Ekoinfocentrem, environmentálním centrem PodpoVRCH v ZOO Jihlava, Službami města Jihlavy, s.r.o., DDM Jihlava, VŠPJ, Knihovnou Jihlava, Muzeem Vysočiny a dalšími subjekty.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město v hodnoceném období pořádalo osvětové akce zaměřené na problematiku změny klimatu. Každoročně se snaží se zvyšovat kvalitu pořádaných akcí, případně jejich počet. Odbor životního prostředí MMJ vytvořil kampaň zero waste – Jihlava bez odpadu.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Situaci hodnotím jako velmi dobrou a postupně se zlepšující. Považuji za mimořádné, že v Jihlavě pro Městské magistrátu působí Ekoinfocentrum, dále při ZOO Jihlava aktivní Environmentální centrum "Podpovrch" a město navíc pořádá každoročně Ozvěny Ekofilmu. Dále je samozřejmě významný i Mezinárodní festival dokumentárních filmů a další aktivity zmíněné v sebehodnocení.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město od zavedení MA 21 více  spolupracuje mimo jiné i s neziskovými organizacemi

Hájenka, z.s. = celoroční spolupráce + Den Země
 

RADAMOK, z.s.  = celoroční spolupráce + Den Země
 

Junák – český skaut, středisko Kopřivnice, z. s.  = zástupce je členem komise Zdravého města a MA21, celoroční spolupráce + Výstava na stromech
·        Živá Mandala, z.s.

·        každoroční zvonkový průvod na podporu Tibetu (10. 3.)

·        besedy a promítání filmů např. 20. 5. 2017 Zelená poušť v rámci Ozvěn festivalu Země na Talíři

·        17. 3. 2019 Say #NoToTerrorism (pietní akce za pátek 15. 3., kdy došlo k teroristickému útoku na dvě mešity na Novém Zélandu)

·        CI2, o.p.s. = výpočet ES, US, spolupráce při kampaních, semináře pro veřejnost a zastupitele města

·        Automat = výzva Do práce na kole

·        ShineBean, o.p.s. – zpracování Návrhu plánu rozvoje globální odpovědnosti pro město Kopřivnice (realizační období 2019 – 2021)

·        Charita ČR – zapojení do projektu: Udržitelná města a obce pro rozvoj II

·        Kola pro Afriku, o.p.s. – organizace sbírek kol, zřízení stálého sběrného místa v Kopřivnici

 • 10.2.B Spolupráce se střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a globálního vzdělávání ?
  Ano

Město v tomto směru pravidelně a dlouhodobě spolupracuje s NNO působící jak v Kopřivnici, tak i celorepublikově.

Hájenka, z.s. realizuje na základních školách na území Kopřivnice i celého okresu programy ekologické výchovy i globálního vzdělávání.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město v tomto směru pravidelně a dlouhodobě spolupracuje s NNO působící jak v Kopřivnici, tak i celorepublikově.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Souhlasím se sebehodnocením města, situace je dobrá a v porovnání s rokem 2017 stabilizovaná.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Chaloupky, o.p.s.
Jde o ekocentrum, neziskovou vzdělávací instituci s dlouhou tradicí. Zabývají se především environmentální výchovou a vzděláváním. Děti i dospělí jsou vedeni k ochraně přírody a trvale udržitelnému způsobu života.

Nabízí vzdělávací programy pro školy a učitele (např. každoročně pořádají pro základní školy přírodovědnou soutěž Zlatý list, pro střední školy Ekologickou olympiádu), pro veřejnost (např. program Půda nás živí, Den země, Evropský týden mobility, Den Zdraví,...)

https://www.chaloupky.cz/velke-mezirici/

Město Velké Meziříčí tuto organizaci podporuje, tak, že sídlí v prostorách města. Každoročně je poskytován individuální grant 50.000 na zajištění bazálního chodu organizace (energie, ...). Dále organizace podává žádosti do dalších grantových výzev, ze kterých jsou spolufinancovány jejich aktivity. Její aktivity se zaměřují nejen na vzdělávání cílové skupiny města (školy, školky, rodiny s dětmi, dospělí), ale i ze širokého okolí.

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Kopretina - centrum pro rodiče s dětmi ve Velkém Meziříčí

Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Jejím posláním je

podpora rodiny, zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti. Pomocí programů působí

preventivně proti negativním jevům v rodině, podporují mezigenerační komunikaci, vztahy a soudržnost

rodiny. Veškerá činnost a programy se přísně řídí pravidly udržitelného rozvoje. 

Je to místo, kde se maminky s malými dětmi mohou scházet, zúčastňovat se rozličných programů či se samy aktivně podílet na jejich vytváření.

Jde o seznámení malých dětí s otázkami udržitelného rozvoje nenásilnou formou dříve, než nastoupí do školek a škol.

Kopretina připravuje tématické akce pro veřejnost zaměřené na UR - např. Kopretinová ZOO (celý měsíc výrobky z recyklovatelných materiálů), Jak se správně recykluje (zážitkový program pro děti), Dny zdraví, Evropský týden mobility (celý týden akce, např. Vyměníme koně za auta, Malování na silnici,...).

https://zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-zarizeni/kopretina-centrum-pro-rodice-s-detmi/

Organizace sídlí v objektu města, platí symbolické nájemné a dostává od města dotaci na energie a bazální provoz.

Junák – český skaut, středisko Velké Meziříčí, z. s.

Středisko skautů a skautek Velké Meziříčí se skládá ze tří oddílů, které sídlí ve Velkém Meziříčí, spolu od roku 2006 úzce spolupracují. Oddíly konají pravidelné víkendové výpravy a také jarní a letní tábory, jejichž cílem je zejména okolní příroda. Na výpravách se zabývají převážně tradiční skautskou činností, jako je táboření a pobyt v přírodě, rukodělné činnosti, sport a hry. Každá z činností je nedílnou součástí skautské výchovy. Každoročně se skauti zapojují do ekologických brigád v okolí města a i na výpravách se snaží pomoci přírodě od odpadků. Na mnoha veřejných akcích ve městě se zúčastňují jako spolupořadatelé. Cílem organizace je harmonická výchova a sebevýchova mládeže v kolektivu vrstevníků s pozitivním vztahem k přírodě, lidem a životnímu prostředí (např. akce Zasaďme les, Ukliďme Velké Meziříčí, Čistá Vysočina,.... ).

http://skautvm.cz/o-nas/

V roce 2019 tuto organizaci město podpořilo částkou 450.000,- Kč na nákup staré moštárny, která bude přetvořena na klubovnu.

DÓZA - středisko volného času Velké Meziříčí

Jde o centrum volného času pro všechny věkové skupiny obyvatel Velkého Meziříčí a okolí. Město Velké Meziříčí stoprocentně hradí jeho provoz. Všechny akce a kroužky centra jsou provozovány v souladu s udržitelným rozvojem. Město je zřizovatelem této organizace a kompletně hradí jeho provoz.

http://www.dozavm.cz/

Městská knihovna Velké Meziříčí

Mnohé z aktivit vedou k ekologické výchově a svými akcemi propagují udržitelný rozvoj. Knihovna je organizací města, sídlí v jeho budově a město stoprocentně hradí jeho provoz.

https://www.knihovnavm.cz/

 • 10.2.B Spolupráce se střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a globálního vzdělávání ?
  Ano

V oblasti environmentální výchovy spolupracuje s městem mnoho organizací. Spolupráce na kampaních: Den Země, Evropský týdne mobility, Den zdraví i aktivity cíleně zaměřené pro jednotlivé skupiny.

Sebehodnocení +2
Trend - stabilní

Město spolupracuje s mnohými organizacemi věnujícími se enviromentálnímu a globálnímu rozvojovému vzdělávání.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Ztotožňuji se se sebehodnocením města, že díky spolupráci s SEV Chaloupky a dalšími organizacemi je situace velmi dobrá.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

S NNO Ekocentrem Paleta máme podepsanou dohodu o vzájemném partnerství. Pod tímto odkazem v sekci programy lze najít výukové programy, které jsou zaměřeny přímo na globální odpovědnost. http://www.paleta.cz/ . Pro rok 2015 máme připraveno vzdělávání speciálně pro ZŠ v Chrudimi na základě poptávky města:

Název programu: NÁKUPY S ROZUMEM

Vzdělávací cíl: Žák chápe důležitost předcházení vzniku odpadů nakupováním minimálně zabalených výrobků. Zná svoji zodpovědnost za vznik odpadů.

Obsah: O odpadech trochu jinak. Jak nakupovat, aby vznikalo co nejmíň odpadů, jak nakupovat, abychom nezatěžovali životní prostředí, jak nakupovat s rozumem.

Kompetence: Kompetence k řešení problémů (žák chápe podstatu problému a sám navrhuje optimální řešení), občanská (žák vnímá problematiku odpadů jako svou vlastní, chápe svoje povinnosti).

Ekocentrum Paleta Chrudim provedlo v roce 2017 104 ekovýchovných programů pro MŠ, ZŠ a SŠ s celkovým počtem 1859 dětí, v roce 2018 117 ekovýchovných programů pro MŠ, ZŠ a SŠ s celkovým počtem 2083 dětí. V této statistice nejsou zahrnuty programy pro předcházení vzniku odpadů. Je patrný vzrůstající trend.

Mama klub Chrudim má ve svých stanovách zakotvenou ekovýchovu, již od roku 2001 organizuje „ekoškolky” pro děti od 1,5 roku s rodiči, od září 2011 rozšiřuje ekoprogramy na „celorodinné a vícegenerační“. Od roku 2008 vždy v dubnu organizuje akce Pět dní pro Zemi zaměřené na environmentální výchovu rodin. Od roku 2015 se věnuje výchově ke globální odpovědnosti především v nově zřízených (s podporou města) prostorách Café Zeměplocha, kde jsou používány výhradně ekologicky šetrné prostředky a produkty bio, fair trade a regionální produkty, probíhají zde přednášky a workshopy. Také se zapojuje do akce Fairtradová snídaně a do Chrudimského týdne pro Fair Trade, od r. 2017 spolupracuje s městem na pořádání soutěže pro základní školy Chrudim za udržitelný svět.

Tvořivá Kavárna Zeměplocha – projekt kavárny Zeměplocha přispívá ke zlepšení kvality života cílových skupin, kdy jsou v kavárně kromě drobného občerstvení k dispozici také výtvarné materiály ke kreativním činnostem, knihy z příruční knihovny nebo prostor pro relaxaci.

V kavárně je také možnost zábavy u deskových her. Jednou za čtvrt roku probíhá v prostorách kavárny přednáška pro veřejnost na téma ekologie, příroda, fauna či flora, trvale udržitelný rozvoj, globální odpovědnost, chrudimská historie aj. Kavárna je dále využívána k workshopům a kreativním dílnám nebo vzdělávání dospělých v oblasti osobního rozvoje. Provozovatelem kavárny je Rodinné centrum Mama klub Chrudim, které spolupracuje se školou na Slovensku a v Mexiku.

MŠ Na Valech získalo v roce 2018 certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 2. stupně. Tento stupeň je určen školám a zařízením s velmi dobrou úrovní environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty žáků a pedagogů. - viz příloha

V rámci rozpočtu města je vyčleněna pravidelná částka 50.000 Kč na podporu programu lesní pedagogiky pro ZŠ. Ten byl pilotně vytvořen Městskými lesy ve spolupráci s městem Chrudim.

 • 10.2.B Spolupráce se střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a globálního vzdělávání ?
  ANO
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město má nastavenou dlouhodobou spolupráci s NNO – Ekocentrem Paleta, která se zabývá i globálním vzděláváním všech cílových skupin. Dle možností se zapojují i další organizace jak z neziskové sektoru, škol, tak i podnikatelů. Důkazem je např. nově vytvořená akce na propagaci cílů SDgS Chrudim za udržitelný svět.

Jedna z MŠ získala certifikát Ekologická škola Pardubického kraje 2. stupně.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Souhlasím se sebehodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Partnerské spolupracující organizace

 • Město od zavedení MA 21 úzce spolupracuje s místními neziskovými a příspěvkovými organizacemi jako SEVER o.p.s., ShineBean, o.s., ZŠ Masarykova, ZŠ Lingua Universal,ZŠ Na Valech, knihovna KHM, DDM Rozmarýn, Adélčin dvoreček, Zastupitelstvo mládeže, a další organizace s užším globálním zaměřením:

Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER

 • Organizace  směřuje k dlouhodobě udržitelnému životu na Zemi. Prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty  usiluje o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě, planetě, i mezi lidmi navzájem. Pořádá ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol, školní ekologické projekty, víkendové pobyty, semináře pro učitele, osvětové akce pro veřejnost.

  Příklady výukových programů s akcentem na globální souvislosti - "Globální problémy modré planety", "Je jen jedna Země", "Africká vesnice", FishBanks a další.

  Organizuje každoročně Krajskou konferenci ekologické výchovy, vzdělání a osvěty Ústeckého kraje KAPRADÍ - setkání pedagogů, praktické dílny nejenom k ekologické výchově, ale např. i k multikultuře, globálním problémům a problémům třetího světa s doprovodným programem prodeje pomůcek, učebnic a fair trade výrobků a kulatý stůl (setkání a diskuse se zástupci zabývající se EVVO na různých úrovních)

  SEVER administruje projekt Škola pro udržitelný rozvoj, Ekoškola, více info na: http://sever.ekologickavychova.cz/sever
  Sever je garantem Zastupitelstva mládeže, které se podílí svými aktivitami na osvětových akcích jako jsou Férová snídaně, DUN DUN, Férový ekofilm.
  V roce 2016 vedli členové Zastupitelstva mládeže výukové programy na téma Fair trade na svých školách.
  1) výukový program "Africká vesnice"  2015 - 3 programy, cca 60 žáků 2.st
  2) seminář "Globální problémy modré planety" 2015 - 18 členů Zastupitelstva mládeže
  3) Den Země pro MŠ s multikulturní tématikou 2017 - cca 350 dětí
  4) Ekofilm "Cenová válka banánů" 2017 - 45 středoškoláků

  Programy prošlo cca 5 000 žáků litoměřických škol.  

  SEVER spolupracuje i na projektech města Litoměřice, které mají vztah k udržitelné energetice a dopravě - např. READY 21, MAESTRO, E-FEKTA, Mobilita 21.

Shine Bean

 • Občanské sdružení založené v roce 2007 působí v oblasti mezinárodní rozvojové spolupráce, hlavní cílový segment je v Keni, kde Shine Bean podporuje sociální a ekonomický rozvoj v nejchudších komunitách, věnuje se osvětě a pomocí rozvojového vzdělávání  šíří povědomí o situaci a problematice v méně rozvinutých zemích mezi žáky ZŠ a SŠ

  V rámci osvěty spolupracuje s městem a společně nabízí litoměřickým školám vzdělávací programy zaměřené na rozvojovou spolupráci, stejně jako přednášky pro veřejnost

  Litoměřické školy se zapojily do projektu Shirika (Masarykova ZŠ pomohla dovybavit knihovnu potřebným nábytkem v keňském Kawili ( ZŠ U Stadionu vybavila keňskou partnerskou školu  Barchando školními pomůckami, díky ZŠ Na Valech byly vybudovány v jejich partnerské škole Nyalunya dívčí záchodky).
  Realizuje projekt Artworkshop - spolupráce s keňskými řemeslníky, etický prodej výrobků na českém trhu, více info: http://shinebean.org/

 • 2017 projekt vybudování tréninkové farmy při ZŠ Ndere v Keni za finanční podpory města.
  Organizace besed pro veřejnost i spolupořádání osvětových akcí ve městě Litoměřice i v rámci projektu globálně odpovědná města.

Fairtradová škola

 • od 9. 2. 2012 je Masarykova ZŠ Litoměřice oficiálně první FT školou v ČR.
 • FT je zařazen do výuky a školního vzdělávacího programu, na škole pracuje řídící skupina pro FT. Více na webu: http://www.masarykovazs.eu/?f=156
  http://www.fairtradovamesta.cz/instituce/masarykova-zs-litomerice~skoly~drzitele
 • Vítěz celorepublikové soutěže o fairtradový počin roku 2017 s akcí Férová večeře - více na http://usteckatelevize.cz/2017/04/litomerice-masarykova-zs-ziskala-oceneni-za-fair-trade/.
 • Partner města při pořádání osvětových akcí ( Férová snídaně, výstava na stromech, projektové dny)

EKO škola

 • roku 2012 se ZŠ Na Valech zapojila do projektu Ekoškola - mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
 • žáci zakládají školní Ekotým, analyzují ekologický stav školy a plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují. Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita); více info na: http://www.skolanavalech.cz/navalech/7-Programy-projekty-granty/35-Ekoskola
 • Kampaň Little less aneb snižujeme množství odpadu
  kampaň 2016 - 2017 My víme co s bioodpadem!
  Organizace aktivit souvisejících s ekologií (den činu) vyhlašování soutěží, organizace sběrových týdnů, podpora ekoskutků
  naplňování agendy Eko školy, dodržování Ekokodexu a fungující Ekotým více na
  http://skolanavalech.cz/wp-content/uploads/2016/06/EKO%C5%A0KOLA.pdf

  Zapojení do projektu Sněhuláci pro Afriku - cílem celorepublikové akce „Sněhuláci pro Afriku“  je přepravit až 1600 kol a usnadnit tak 1600 dětem v Gambii dalekou cestu do školy.

Zdravá škola

 • v Litoměřicích působí Zdravá škola ZŠ a MŠ Lingua Universal, která usiluje o získání titulu Fairtradová škola, více na http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=64
 • Dále je zapojena do projektů:
  i) Rovné příležitosti - Zajištění podmínek bezplatné přípravy k začlenění žáků (cizinců z třetích zemí) do základního vzdělání. Projekt zahrnuje výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám těchto žáků.
  ii) Škola škole - Spolupráce se školou v Keni, Kawili, vede k uplatnění jazykových dovedností a k etické výchově žáků (podpora projektu občanského sdružení ShineBean).
  více na: http://www.zslingua.cz/projekty-skoly

Adélčin dvoreček o.s. ( OPER z.s.)

 • Od roku 2010 působila ve městě organizace OPER o.s. (http://www.zviratkalidem.cz), nyní Adélčin dvoreček, zabývající se zákonitostmi přírody a zprostředkovávající kontakt se zvířaty dětem, ale i seniorům formou výukových programů, zooterapie apod.
 • Organizanizace nadále spolupracujedlouhodobě spolupracuje se Zdravým městem při pořádání osvětových kampaní, zapojují se ve veřejných diskuzích kulaté stoly a mají vypracován vzdělávací program pro školy - více k projektu na: https://www.youtube.com/watch?v=8BJMf3K0Cls
 • 10.2.B Spolupráce se střediskem ekologické výchovy nebo jinou organizací v oblasti environmentálního a globálního vzdělávání ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.2.B:

V oblasti  environmentální výchovy působí ve městě organizace SEVER, spolupracuje především na kampaních Den Země a provádí ekologické programy na školách (2015 - 2017 prošlo cca 500 žáků)

Díky NNO ShineBean město podporuje keňské chlapce a na projektu rozvojové spolupráce spolupracují i litoměřické ZŠ
Ve spoupráci s městem vznikla tréninková farma při ZŠ v Ndere v Keni.

V Litoměřicích působí od roku 2012 1. Fairtradová škola v ČR
partner města při pořádání osvětových akcí.

Na environmentální výchovu je specializovaná EKO škola ZŠ Na Valech.

Ve městě působí organizace orientující se na zooterapii a programy pro školy.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město pravidelně spolupracuje se dvěma organizacemi věnujícími se environmentálnímu a globálnímu rozvojovému vzdělávání, v rámci města působí další 4 organizace v oblasti globálních aktivit.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Situace v oblasti environmentální výchovy a rozvojového vzdělávání je velmi dobrá, především díky spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER a se Shine Bean. Situace je dle mého názoru dlouhodobě stabilizovaná.

10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn

Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ekologická stopa města je jedním z ukazatelů UR, který pravidelně sledujeme (rok 2010 a 2015). V roce 2020 je naplánované další vyhodnocení vývoje ekologické stopy města. Pokud budou výsledky k dispozici do 8/2020 budou zapracovány do Auditu UR.

Od roku 2011 došlo k výraznému poklesu ekologické stopy – ze 7,96 gha/obyvatele na

5,34 gha/obyvatele, tedy pokles o 33 %.

V roce 2010 dosahovala stopa Jihlavy nejvyšší hodnoty v rámci vzorku měst, které indikátor sledují. V roce 2015 již město dosahuje průměrných hodnot z hlediska ČR.

V roce 2019 byla dokončena Aktualizace územní energetické koncepce města Jihlavy na období 2017-    2042. V současné době probíhá posuzování vlivu koncepce na životní prostředí, po ukončení tohoto procesu bude koncepce projednána s veřejností a předložena zastupitelstvu města ke schválení.

Město na konci hodnoceného období podalo žádost o dotaci z Norských fondů na Adaptační strategii. Předmětem projektu je vytvoření adaptační strategie jako základního nástroje umožňujícího dlouhodobý strategický a systematický přístup ke změnám klimatu v podmínkách města Jihlavy. Je zjevné, že probíhá mnoho změn, zejména zvýšení teploty, zkracování délky zimního období, pokles srážek v letním období a změna chodu srážek, vlny horka. V současné době čeká město na zhodnocení a výsledek, zda podaná žádost bude finančně podpořena.  

V roce 2019 s ohledem na klimatický vývoj město zadalo zpracování aktualizace Generelu zásobování vodou z roku 2011 a 2013. Generel se zabývá komplexně celým systémem zásobování vodou od zdrojů vody až po rozvodné řady a distribuci ke spotřebitelům. Čistopis aktualizace by měl být k dispozici v průběhu 1. čtvrtletí 2021.

Město také prověřuje možnosti dalších potenciálních vodních zdrojů, které by v budoucnu město mohlo využívat.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města, příznivé je snížení ekologické stupy v průběhu deseti let.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Situaci hodnotíme jako dobrou. Město podniká dílčí kroky k jejímu zlepšení.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Souhlasíme se sebehodnocením města. Situace i v této oblasti je velice dobrá. Opravdu je vidět, že i oblast KZ město Kopřivnice řeší velice komplexně a systematicky.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020
Celkové hodnocení oblasti 10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Ekologická stopa je jedním z ukazatelů UR. Město Velké Meziříčí jako jediné v České republice sleduje tento ekologický ukazatel každoročně již od roku 2011. Má tak ze všech českých a moravských měst nejdelší časovou řadu dat o svém „ekologickém provozu“.

V budovách v majetku města jsou zpracovány energetické audity budov a vyvěšeny průkazy energetické náročnosti budovy. Postupně město realizuje energeticky úsporná opatření spočívající v zateplení budov, ve výměně oken, regulace vytápění, rekonstrukce osvětlení apod. V městských budovách je pravidelně monitorována spotřeba energií a postupně jsou realizována opatření, která snižují spotřebu energií. Monitoringem  energií došlo za poslední období k významnému zlepšení a úspoře.

Město má od roku 2014 zřízenou pozici energetického manažera.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Oceňuji, že město vyhodnocuje pravidelně ekologickou stopu již od roku 2011 a že má od roku 2014 zřízenou pozici energetického manažera. Druhou věcí samozřejmě je, jak postupně ekologickou stopu snižovat, případě biologickou kapacitu postupně navyšovat.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019
Celkové hodnocení oblasti 10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má kalkulovanou ekologickou stopu, jejíž hodnota je pod průměrem ČR. Město řeší oblast energetiky prostřednictvím energetického managementu, máme zřízenu pozici energetického manažera. 

Oblast udržitelné energetiky je zahrnuta do nového Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030 a dalších koncepčních dokumentů. Těmito dokumenty se snažíme reagovat na měnící se klimatické podmínky.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Zde navrhuji změnit trend na "stabilní" (tedy ne +1, ale 0). Důvodem je mírně stoupající ekologická stopa. Ta je sice pod průměrem ČR a město Chrudim má dosti omezené možnosti ekologickou stopu ovlivnit, přesto se však nejedná o zlepšující se trend, ale mírně se zhoršující a vzhledem k ostatním indikátorů na celou oblast 10.3. pak "stabilní".

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018
Celkové hodnocení oblasti 10.3 Přístup města ke zmírnění klimatických změn
Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má kalkulovanou ekologickou stopu, jejíž hodnota je pod průměrem ČR a měst, které tento indikátor sledují. Město má udržitelnou energetiku a ochranu klimatu jako jednu z priorit, aktivně spolupracuje v mezinárodních projektech. Od roku 2011 má město energetický management města. Vytvořilo sadu koncepčních a strategických dokumentů, jež jsou průběžně monitorovány a naplňovány konkrétními opatřeními snižujícími dopad na klimatické změny. Díky těmto opatřením město dlouhodobě snižuje spotřebu energií ve svých budovách.
Oblast udržitelné energetiky a ochrany klimatu je jednou z klíčových priorit SPRM
 

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město provádí výpočet jako ekologické stopy, tak uhlíkové stopy, má energetický management města a vytvořilo potřebné koncepční a strategické dokumenty.

Stručný popis dosavadního vývoje a aktuálního stavu Indikátory Jakými daty jsou tvrzení podložena Sebehodnocení municipality Hodnocení oponenta
10.3.1 Má město vypočítanou ekologickou stopu pro městský úřad, pro zařízení v majetku města, případně pro celé město?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ekologická stopa – 2011, 2015, 2017

http://www.jihlava.cz/ekologicka-stopa-mesta/ds-54483/p1=89108

Hodnota ES v roce 2010 (7,96 gha/obyv.) byla nejvyšší ve vzorku měst. Bylo to zejména díky vysoké výstavbě ve městě. V roce 2000 se Jihlava stala krajským městem, což znamenalo i přesun mnohých institucí a organizací do krajského města, nárůst pracovních míst a zvýšené nároky na bytovou výstavbu.

V roce 2015 se hodnota přiblížila průměru ČR.

V roce 2017 a 2019 statutární město Jihlava zopakovalo dotazníkové šetření – sledování společných evropských indikátorů udržitelného rozvoje A.1 Spokojenost obyvatel s místním společenstvím a A.3 Mobilita a místní přeprava v Jihlavě, které bylo financováno s podporou Fondu Vysočiny.

 Šetření indikátoru B.10 Ekologická stopa města bylo realizováno v roce 2017 a je naplánované na rok 2020.

Šetření v roce 2017 bylo realizováno s finanční podporou SFŽP ČR v rámci projektu „Zkvalitnění MA21 v Jihlavě“, klíčová aktivita A 4: Hodnocení indikátorů ECI (A.1, A.3, B.10).

https://www.jihlava.cz/indikatory-udrzitelneho-rozvoje/d-496531/p1=104067

 • 10.3.A Orientační ekologická stopa ?
  ANO

Aktuální údaj bude vložen dodatečně. Aktualizace ekologické stopy města je naplánovaná na rok 2020.

Ekologická stopa (gha/obyv.) 5,34

Biokapacita (gha/obyv.) 0,65

(Město je závislé na svém zázemí (okolí). Ve srovnání města na obyvatele biokapacitu ČR na obyvatele, která činí 2,5 gha.)

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město začalo v roce 2011 měřit ekologickou stopu města v následujících letech pokračuje ve sledování hodnot, které se pozitivně vyvíjejí.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Přes zlepšující se trend v hodnotě ekologické stopy je nepoměr mezi ekologickou stopou a biokapacitou značný, i když vím, že možnosti ovlivnit tento nepoměr jsou omezené. Zajímavý bude výsledek naplánovaného nového výpočtu ekologické stopy v roce 2020.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

V rámci projektu Rozvoj MA21 aneb 15 let Zdravého města Kopřivnice, podpořeného z dotace MSK v roce 2019, byla externí společností CI2, o.p.s. (nestátní nezisková organizace zaměřená na udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost a vědu a výzkum) spočítána Ekologická a uhlíková stopa města Kopřivnice za rok 2018. S výsledky, a s dalšími informacemi o udržitelném rozvoji, byli seznámeni jak zaměstnanci úřadu, tak zastupitelé města Kopřivnice na seminářích dne 9. 12. 2019.

Ekologická stopa Kopřivnice za rok 2018 má hodnotu 4,51 gha a biokapacita 0,43 gha/obyvatele.

Tento indikátor udržitelného rozvoje vztažený na jednoho obyvatele města má oproti hodnotám ES města za roky 2010 (5,87 gha) a 2012 (5,69 gha) výrazně nižší hodnotu. Potvrzuje i pokračování trendu dalšího snižování hodnoty ES (2014 - 4,82 gha, 2016 – 4,84 gha a 2018 4,51 gha). Stálé snižování hodnoty ES města Kopřivnice od zahájení jejího sledování v roce 2010 dosud lze považovat za významný úspěch a zároveň i plnění Deklarace k ekologické stopě města Kopřivnice na období do konce roku 2022.


Podrobnosti k výpočtu ekologické stopy a biokapacity Kopřivnice jsou uvedeny v závěrečné zprávě k výpočtu těchto ukazatelů z dat roku 2018, která je zveřejněna v odkazu  http://www.koprivnice.cz/zdrave_mesto/aktuality/2020/Ekologicka_stopa_mesta_Koprivnice_za_rok_2018.pdf 

Nedílnou součástí výpočtu ES je i výpočet biokapacity. Vývoj obou indikátorů v globálních hektarech na obyvatele je uveden v tabulce:

 

S výpočty ekologické a uhlíkové stopy a navazujících indikátorů jsou prostřednictvím komplexních podkladových materiálů seznámeni zastupitelé města. Součástí těchto materiálů je i nástin opatření, kterými může město tyto indikátory ovlivnit a výčet opatření, která byla v období mezi jejich výpočty v Kopřivnici realizována. Významný vliv na snížení ekologické stopy města má realizace opatření na snížení energetické náročnosti budov v majetku města, a to jak veřejných objektů, tak bytových domů. Město se rovněž snaží zlepšovat podmínky v oblasti odpadového hospodaření a vzdělávat obyvatele v oblasti předcházení vzniku odpadů. Řadu opatření realizuje také v oblasti podpory udržitelných forem dopravy a péče o veřejnou zeleň. Výčet konkrétních opatření realizovaných v létech 2018-2019, který byl zastupitelům předložen zároveň se zprávou o výpočtu ES za rok 2018 uvádíme v příloze.

 • 10.3.A Orientační ekologická stopa ?
  4,51 gha

Tento indikátor udržitelného rozvoje vztažený na jednoho obyvatele města má oproti hodnotám ES města za roky 2010 (5,87 gha) a 2012 (5,69 gha) výrazně nižší hodnotu. Potvrzuje i pokračování trendu dalšího snižování hodnoty ES (2014 - 4,82 gha, 2016 – 4,84 gha a 2018 4,51 gha). Stálé snižování hodnoty ES města Kopřivnice od zahájení jejího sledování v roce 2010 dosud lze považovat za významný úspěch a zároveň i plnění Deklarace k ekologické stopě města Kopřivnice na období do konce roku 2022.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

ES i Biokapacitu si město nechává počítat co dva roky a pečlivě analyzuje obdržené výsledky. Stálé snižování hodnoty ES města Kopřivnice od zahájení jejího sledování v roce 2010 dosud lze považovat za významný úspěch a zároveň i plnění Deklarace k ekologické stopě města Kopřivnice na období do konce roku 2022.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Situaci považujeme za dobrou a v porovnání se stavem v roce 2017 za zlepšující se. V materiálu by mohlo být stručně zmíněno, jak se snížení ekologické stopy podařilo a mohlo by také být zmíněno, jak se vyvíjí ukazatel biokapacity v globálních hektarech na jednoho obyvatele města.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ekologická stopa je „zelenou vizitkou“ města. Odráží, kolik domácnosti, firmy a ostatní subjekty ve městě za rok 2018 spotřebovali zdrojů a kolik při tom vytvořili odpadů. Stanovuje se v tzv. globálních hektarech. Město Velké Meziříčí jako jediné v České republice sleduje tento ekologický ukazatel každoročně již od roku 2011. Má tak ze všech českých a moravských měst nejdelší časovou řadu dat o svém „ekologickém provozu“.

 A výsledky nejsou nepříznivé – i přesto, že se město rozvíjí (těží z výhodné polohy u dálnice a již třetí průmyslová zóna, kterou vybudovalo město je plně obsazena), ekologická stopa neroste. V roce 2019 (data z roku 2018) byla ekologická stopa města Velkého Meziříčí 5,29 gha/obyvatele. Výsledek je v rámci České republiky průměrný .

Ekologická stopa Velkého Meziříčí 2011–2019 (gha)

 

 

Ekologickou stopu můžeme porovnat s tím, kolik „přírody“, tedy zelených ploch a zdrojů má město k dispozici (tzv. biokapacita). V případě Velkého Meziříčí překračuje stopa biokapacitu města  4,5krát, což je v porovnání s jinými městy uspokojivý výsledek. Srovnání ekologické stopy různých měst v České republice lze nalézt na internetových stránkách.

 Žádné město na světě se z principu „nevejde“ do své biokapacity, je závislé na širokém „ekologickém zázemí“. Ve městě dochází k soustředění obyvatelstva, průmyslu a dalších aspektů lidské společnosti. To má svá negativa (např. zvýšené znečištění ovzduší, hluku, …), ale i pozitiva (např. menší spotřeba ploch než u rozptýlené venkovské zástavby, menší vliv na krajinu, …). Důležité je však stanovit, jak si město v současné době stojí a pokusit se ovlivnit budoucí vývoj. Pozitivní je v případě Velkého Meziříčí fakt, že zatímco jeho ekologická stopa v dlouhodobém trendu zůstává zhruba stejná, přes rozvíjející se místní i celostátní ekonomiku. Také biokapacita vztažená na jednoho obyvatele zůstává zhruba stejná.

 Dále je možné provést orientační porovnání s ekologickou stopou průměrného obyvatele České republiky, která v roce 2014 činila 5,6 gha/obyvatele. Důležitým ukazatelem je také biologická kapacita dostupná na jednoho Čecha, která v témže roce činila 2,6 gha. Nicméně v celosvětovém měřítku dosahovala pouze 1,73 gha/obyvatele. Toto číslo můžeme považovat za globální míru udržitelnosti.

Můžeme použít příměr o zeleném účetnictví. Ekologická stopa tvoří stranu poptávky a v případě Velkého Meziříčí činí 5,61 gha/obyvatele. Stranu nabídky tvoří biokapacita, tj. přírodní zdroje, které máme v ČR k dispozici. Ta je na úrovni ČR v průměru 2,65 gha/obyvatele neboli 47,2 %. Aby se poptávka u Velkého Meziříčí vyrovnala s nabídkou, musela by ekologická stopa města poklesnout bezmála na polovinu.

Jak toho dosáhnout? Mělo by jít o kombinaci různých opatření. Významný dopad by mělo snížení spotřeby energií na území města, zvýšení energetické efektivity a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na produkci elektřiny a tepla. Účinným způsobem snížení stopy je rovněž snížení nové výstavby na orné půdě či trvalých travních porostech. Ekologickou stopu napomáhá snižovat zvýšená separace odpadů (skla, plastů, papíru či bioodpadu) či používání šetrných způsobů dopravy (chůze, kolo, veřejná doprava).

Jak toho dosáhnout? Muselo by jít o kombinaci různých opatření. Největší díl na ekologické stopě města Velké Meziříčí má a spotřeba a výstavba (40 %) a spotřeba energie (26 %) Účinným způsobem je proto například snížení nové výstavy na orné půdě či trvalých travních postech. Významný dopad by také mělo snížení spotřeby energií na území města a zvýšení energetické efektivity. K tomu je možné využít programu Nová zelená úsporám (http://www.novazelena.cz/), který občanům nabízí dotace např. na výměnu starého kotle na uhlí, zateplení domu či využívání obnovitelných zdrojů energie. Celkově bude k dispozici do roku 2021 27 miliard korun. Ekologickou stopu dále napomáhá snižovat separace odpadů (skla, plastů, papíru či bioodpadu) či používání šetrných způsobů dopravy (chůze, kolo, veřejná doprava).

Důležité je, že město tento indikátor sleduje každoročně již po 8 let a může tedy hodnotit jeho vývoj, který je příznivý. Podaří se cílenými opatřeními například v oblasti energetických úspor či rozvoje veřejné dopravy snížit celkový dopad města? Podaří se zachovat současnou míru biologické kapacity ve městě, nedojde k jejímu snížení například díky změně územního plánu ve prospěch neproduktivních ploch? Tyto otázky kladli účastníci besedy a hledali na ně odpověď.

 • 10.3.A Orientační ekologická stopa ?
Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Pravidelně provádíme měření ekologické stopy města prostřednictvím kalkulátoru, který spravuje CI2.

V roce 2015 jsme si nechali zpracovat podrobný výpočet ekologické stopy města a MěÚ včetně závěrečné zprávy. Závěrečné zprávy jsou umístěny na webových stránkách města.

Ekologická stopa MěÚ v roce 2015 http://www.chrudim.eu/StaticFiles//cs/download/zdrave-mesto/es_meu_chrud_2015.pdf

Ekologická stopa města 2015 http://www.chrudim.eu/StaticFiles//cs/download/zdrave-mesto/ekologicka_stopa_mesta_chrudim_2015.pdf

Ekologická stopa je jedním z indikátorů, který je sledován u vize Strategického plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030 pravidelně.

Průměrná ekologická stopa České republiky je 5,73 globálních hektarů na osobu, biologická kapacita je 2,67 globálních hektarů na osobu. Vzhledem ke stanoveným výpočtům za město Chrudim lze konstatovat, že město Chrudim je za sledované období pod celorepublikovým průměrem.

Z hlediska biokapacity nedošlo za pět let k výrazné změně. Hodnota 0,56 gha/obyvatele patří k podprůměrným hodnotám. Je to dáno zejména vysokým podílem ekologicky méně stabilních pozemků – zastavěných ploch a orné půdy v rámci administrativního území města.

Jsme si vědomi, že ve sledovaném období ekostopa narůstá, proto pro zmírnění ekologické stopy činíme následující opatření:

 • snažíme se zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů energie ve městě prostřednictvím nově nainstalované fotovoltaiky na budově MěÚ
 • zavedli jsme energetický management a zřídili pozici energetického manažera
 • podporujeme energeticky úsporná opatření v rámci aktivit samosprávy
 • při rekonstrukcích budov v majetku města podporujeme zvyšování energetické účinnosti
 • směrem k nízkoenergetickému či pasivnímu standardu
 • snažíme se snižovat spotřebu zboží a služeb, používáme dle možností certifikované ekologicky šetrné výrobky
 • podporujeme lokální produkty - regionální výrobek Železné hory
 • podporujeme udržitelné formy mobility (pěší doprava, cyklodoprava, veřejná
 • doprava)
 • snažíme se předcházet vzniku komunálních odpadů,
 • připravujeme programy pro opětovné využití všech druhů odpadů - Re use centrum apod.
 • realizace doporučení z Auditu udržitelného rozvoje – kategorie A MA 21,
 • relevantních z hlediska ekologické stopy.
 • zpracování Akčního plánu udržitelné energetiky města Chrudim v rámci Paktu starostů a primátorů
 • schválená Adaptační strategie města Chrudim na klimatickou změnu

V roce 2012 a 2015 máme výpočet i pro uhlíkovou stopu města.

 • 10.3.A Orientační ekologická stopa ?
  ANO

2014 - 4,03 gha/obyv., biokapacita 0,56  gha/obyv

2015 -  4,07 gha/osoba, biokapacita 0,56  gha/obyv

2016-  4,26 gha/osoba, biokapacita 0,56  gha/obyv

2017 - 5,21 gha/osoba, biokapacita 0,56  gha/obyv

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ekologická stopa města je jedním z ukazatelů UR, který pravidelně sledujeme. Je také klíčovým indikátorem, který je vyhodnocován u vize Strategického plánu pro udržitelný rozvoj města Chrudimi 2015 - 2030. Sledujeme jak orientační, tak i podrobný výpočet. Snažíme realizovat opatření ke zmírnění ekologické stopy. Prostřednictvím energetického managementu dosahujeme požadovaných úspor. Realizujeme pilotní projekty. Snažíme se reagovat na nové výzvy vyplývající z měnících se klimatických podmínek.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

U trendu považuji za vhodné hodnocení 0, z důvodu stagnace, resp. mírného zhoršování ekologické stopy.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Ekologická stopa města

Poprvé byla ekologická stopa městského úřadu Litoměřice propočítána v roce 2007 s hodnotou 1,76 gha/obyvatel. V roce 2014 byla zpracována ekologická stopa celého města Litoměřice v rámci projektu MAESTRO (švýcarské fondy), hodnota ekologické stopy města Litoměřice (s daty roku 2013) činí 4,71 gha/obyvatel. Ze srovnání ekologické stopy města Litoměřice vyplývá příznivý výsledek ekologické stopy města, který je pod průměrem ČR a měst, které tento indikátor sledují.

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/priloha_20_ekologicka_stopa_mesto_litomerice.pdf

 • 10.3.A Orientační ekologická stopa ?
  4,71 gha/obyvatel
Hodnota indikátoru 10.3.A:

Ekologická stopa města je pod průměrem ČR a měst, které tento indikátor sledují.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má kalkulovanou ekologickou stopu, jejíž hodnota je pod průměrem ČR a měst, které tento indikátor sledují.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Vypočítává se již nejen ekologická stupa Městského úřadu, ale ekologická stopa města, která je pod průměrem ČR. Zde se tedy pravděpodobně již situace nemůže výrazně zlepšit a spíše se bude stabilizovat (možnost ovlivnit výši ekologické stopy je pro vedení města omezená, záleží hodně na podnikatelských subjektech působících v katastru města).

10.3.2 Lze najít ve městě tzv. příklady dobré praxe, které podporují udržitelný rozvoj?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Ve sledovaném období město pokračovalo ve zveřejňování příkladů dobré praxe v systému DataPlán.

V roce 2019 byly dva příklady dobré praxe oceněny modrým razítkem příkladu nejlepší praxe ověřeno. (Letničky z přímého výsevu a systematická péče o zeleň, Inkubátor – Jihlava vzdělává kulturou)

https://www.zdravamesta.cz/cz/aktuality/vice-nez-150-ucastniku-na-skole-zdravych-mest-listopad-2019

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/jihlava-vysev-letnicek-na-zelene-plochy-ve-meste

 

Další příklady zveřejněné ve střípcích viz. Dataplán:

https://www.dataplan.info/cz/jihlava

Dobrá praxe - https://terminal.dataplan.info/cz/jihlava/kampane- dobra-praxe/priklady

Střípky - https://terminal.dataplan.info/cz/jihlava/kampane-dobra- praxe/stripky

Ve sledovaném období byly dokončeny tři projekty přímo zaměřené na úsporu energie. V roce 2018 bylo v rámci kompletní rekonstrukce dokončeno provedení energeticky úsporných opatření (zateplení, rekonstrukci kotelny, výměru dveří a některých oken) objektu Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava, Žižkova 106, kde došlo ke snížení spotřeby energie o 21,19 % (310 GJ/rok), snížení emisí skleníkových plynů o 14,73 %(19,15 t/rok) a snížení emisí TZL o 19,63 % (0,001883 t/rok). V tomto roce došlo k výměně 182 sodíkových výbojek svítidel veřejného osvětlení za LED svítidla v ulicích Dvořákova, Hradební, Brněnská, Březinova, Na Kopci a Romana Havelky, spotřeba energie se v tomto případě snížila o 71 %, úspora emisí CO2 činila 99 t/rok. V roce 2019 byla dokončena budova nové mateřské školy s téměř nulovou spotřebou v lokalitě Na Dolech. V objektu jsou využity energeticky úsporné technologie dvou tepelných čerpadel, solárního systému a fotovoltaických panelů.

 • 10.3.B Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) ?
  ANO

Ve sledovaném období město pokračovalo ve zveřejňování příkladů dobré praxe v systému DataPlán.

V roce 2019 byly dva příklady dobré praxe oceněny modrým razítkem příkladu nejlepší praxe ověřeno. (Letničky z přímého výsevu a systematická péče o zeleň, Inkubátor – Jihlava vzdělává kulturou)

https://www.zdravamesta.cz/cz/aktuality/vice-nez-150-ucastniku-na-skole-zdravych-mest-listopad-2019

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/jihlava-vysev-letnicek-na-zelene-plochy-ve-meste

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Ve sledovaném období město pokračovalo ve zveřejňování příkladů dobré praxe v systému DataPlán.

V roce 2019 byly dva příklady dobré praxe oceněny modrým razítkem příkladu nejlepší praxe ověřeno. (Letničky z přímého výsevu a systematická péče o zeleň, Inkubátor – Jihlava vzdělává kulturou)

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Propustné zpevněné povrchy a vsakovací zařízení ve městě

V souvislosti s adaptací města na změnu klimatu vydal v říjnu 2017 tajemník města vnitřní příkaz Zásady a limity pro budování nových a rekonstrukci stávajících parkovišť – zeleň, propustnost povrchů. Tento příkaz byl bezprostředně promítnut do projektové přípravy investičních akcí města a v roce 2018 došlo ke stavební realizaci prvních projektů. Dále uvedený případ je zatím investičně nejvýznamnější realizovanou akcí.

Za tuto sdílenou praxi město obdrželo

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-5

Centrum Pětka - vznik komunitního centra ve městě

V objektu bývalých jeslí působily v 90. letech tři organizace - Mateřské centrum Klokan, pobočka městské knihovny a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub Kamarád. Objekt byl v nevyhovujícím technickém stavu. Projektem došlo k rekonstrukci celého objektu na bezbariérový a lepšímu využití prostor, kdy předimenzované prostory Klubu Kamarád byly zmenšeny a došlo zde k přemístění Denního stacionáře Kopretina pro mentálně postižené klienty. Všechny organizace tak spolupracují ve prospěch komunity, v KC působí i sociální pracovníci městského úřadu. Dochází tak k setkávání různých cílových skupin a začleňování sociálním vyloučením ohrožených osob. V průběhu investiční fáze projektu se do něj zapojila také marketingová firma Plus Design and Marketing z Kopřivnice, která v rámci svého projektu 1000 hodin věnovala zdarma svůj čas projektu vzniku KC.

https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-6

Kampaň: Klima se mění, změň se i Ty!  Viz 10. 2. 1

Střípky dobré praxe:

·        V Kopřivnici se objevila stanice pro nabíjení elektrokol. Novou službu před prázdninami spustilo kopřivnické informační centrum, v jehož blízkosti se nabíjecí stanice také nachází. (červen 2019) https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-ve-meste-se-daji-dobijet-elektrokola

·        Bezplatný sběrný dvůr I pro rostlinné tuky a oleje https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-sberny-dvur-nove-prijima-jedle-oleje-a-tuky-z-domacnosti (duben 2019)

·        Environmentální provoz radnice https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-radnice-chce-byt-ekologictejsi

·        Národní cena za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj (2018): http://koprivnice.cz/index.php?tema=koprivnice-ziskala-oceneni-v-ramci-narodni-ceny-kvality-cr&id=tiskove-zpravy-koprivnice&tz=1858

·        Školní charitativní akce “Slabikář pro každého” https://dobrapraxe.cz/cz/priklady-dobre-praxe/koprivnice-4

Do práce na kole:

Od května 2015 se MÚ Kopřivnice zapojuje do projektu "Do práce na kole" a trend má vzestupnou tendenci, rok od roku se zapojuje čím dál více zaměstnanců, kteří nejen v květnu jezdí na kole, dokud počasí dovolí. Od roku 2019 se Kopřivnice do projektu zapojuje jako organizátor místní výzvy.

https://www.dopracenakole.cz/locations/koprivnice

 • 10.3.B Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) ?
  Ano

Výčet dobré praxe a střípků dobré praxe umístěné na webu nszm

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Situaci hodnotíme jako velmi dobrou.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Situaci považujeme za dobrou a oproti roku 2017 za mírně se zlepšující.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město realizovalo tyto aktivity:

V budovách v majetku města jsou zpracovány energetické audity budov a vyvěšeny průkazy energetické náročnosti budovy.

Postupně město realizuje energeticky úsporná opatření spočívající v zateplení budov, ve výměně oken, regulace vytápění, rekonstrukce osvětlení apod. V městských budovách je pravidelně monitorována spotřeba energií a postupně jsou realizována opatření, která snižují spotřebu energií. Monitoringem  energií došlo za poslední období k významnému zlepšení a úspoře.

V roce 2019 byly realizovány tyto relevantní opatření:

- ekologický provoz kotelny Jupiter club (kulturní zařízení města) - 2 200 000 kč

- výměna oken a dveří - hasičská stanice  Hrbov

- výměna oken a dveří - hasičská stanice Velké Meziříčí

Zrušení centrálního vytápění bytových domů ve vlastnictví města a jejich náhrada ekologickými lokálními topeništi, realizováno do roku 2010.

Rekonstrukce budovy Spořitelny
- administrativní prostory části MěÚ, výměna všech oken a zateplení, realizace rok 2012, rozpočet 36 mil. Kč

Nová budova radnice
- administrativní prostory části MěÚ, výměna oken a vstupních dveří, zateplení střechy, realizace 2014, rozpočet 1 mil. Kč

Kulturní centrum města JUPITER CLUB
- kompletní rekonstrukce budovy, rozpočet 110 mil. Kč, realizováno v roce 2016.

Historická budova radnice
- administrativní prostory části MěÚ výměna všech oken ve třech podlažích na dvě etapy 2016 a 2018, rozpočet 4,5 mil. Kč.

Budova Hasičské zbrojnice
- výměna oken a celkové zateplení budovy, rozpočet 12,5 mil. Kč, realizace v roce 2019

Na mateřských a základních školách a školských zařízeních je pravidelně monitorována spotřeba energií a postupně jsou realizována opatření, která snižují spotřebu energií. V rámci plánovaných oprav je vždy kladen důraz na snižování energetické náročnosti budov.

Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13
Na základní škole proběhla:
- výměna oken, zateplení fasády a střechy na budově Sokolovská
- zateplení fasády a výměna střechy - školní jídelna na ulici Poštovní

Základní škola  Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20
- zateplení budovy včetně výměny oken
- výměna plynového kotle za kondenzační
- v letošním roce bude provedena rekonstrukce osvětlení s náhradou původních žárovkových osvětlovacích těles za úspornější zářivková svítidla tak, aby se docílila předepsaná intenzita osvětlení s co nejmenší spotřebou elektrické energie

Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055
- relativně nová škola z roku 2003
- zateplená okna, vytápění – odpovídá současným standardům bez nutnosti stavebních úprav
- výměna klasických zářivek za LD zářivky v tělocvičně školy

Mateřská škola Velké Meziříčí (6 odloučených pracovišť v různých částech města)
- zateplení jednotlivých pracovišť spolu s výměnou oken

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Lhotky 42
- rekonstrukce budov včetně výměny oken,
- nové vytápění, výměna kotle včetně instalace termoregulačních ventilů a hlavic
- monitoring sledování spotřeby elektřiny, vody, pevných paliv

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50
- MŠ Mostiště  - zateplení budovy včetně výměny střechy + rekuperace
- ZŠ Mostiště a  MŠ Olší n. Oslavou -  výměna oken

Zateplení MŠ + ZŠ přehled

 

Plán rozvoje cyklistiky
Cyklodoprava - studie D1 spojující obce a město (na kole do práce)

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/7991-vyhledavaci-studie-cyklisticka-stezka-d1-2

Studie rozvoje cyklostezek ve městě

https://www.velkemezirici.cz/o-meste/strategicke-dokumenty/7993-studie-rozvoje-cyklostezek-v-katastru-mesta-velke-mezirici-2

Na rozdíl od klasických spalovacích motorů elektromobily neprodukují žádné přímé emise CO2, NOx, prachových mikročástic a dalších, často zdraví velmi škodlivých látek.

Zatímco klasické motory jsou při svém provozu hlučné, elektromotor prakticky žádný zvuk nevydává. To je další z výhod, které – zejména ve městech – zlepší životní prostředí.

Město Velké Meziříčí se snaží přizpůsobit těmto trendům, byl  zpracován projekt na SFŽP, tento byl úspěšný a v roce 2019 pořízen elektromobil pro potřeby městského úřadu. A v těchto trendech jsme pokračovali, byla zpracována další obdobná projektová žádost na vozidlo městské policie a to by mělo být předáno k užívání v prvním čtvrtletí 2020 (je podepsaná kupní smlouva) .

https://www.velkemezirici.cz/mestsky-urad/aktuality/11721-zamestnanci-mestskeho-uradu-maji-k-dispozici-novy-elektromobil

Současně ve spolupráci s městem byla u obchodního centra ve Velkém Meziříčí vybudovaná rychlonabíjecí stanice pro elektromobily.

http://www.novinyvm.cz/16887-kaufland-ve-velkem-mezirici-nabizi-rychlodobijeci-stanici-pro-elektromobily.html


Další je realizovaná v areálu hotelu Pod zámkem. Třetí v areálu městského úřadu.

 • 10.3.B Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) ?
  Ano

Elektromobilita.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město se zabývá rozvojem elektromobility ve spolupráci s dalšími partnery došlo k realizaci elektronabíjecích stanic a město samo za použití výzev SZIF již realizuje druhý projekt výměny konvenčního vozidla za přírodě šetrný.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Souhlasím se sebehodnocením města, i když by se příklady dobré praxe neměly zaměřovat jen na zateplení budov, cyklostezky a elektromobilitu. Proč se na konci objevují tři webové odkazy bez vysvětlení? Navíc jsou tyto tři odkazy identické, takže asi vznikly jen nepozorností - vícenásobným zkopírováním.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Na webových stránkách https://www.dobrapraxe.cz/ lze najít příklady dobré praxe, které město zveřejnilo. Pod tímto odkazem najdete výběr z oblasti životního prostředí, sociální a vzdělávací i oblasti ekonomické.

Např.:

Hrou proti aids: https://zdravi.udrzitelne-mesto.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-hrou-proti-aids-2

Den prevence duševních onemocnění pro studenty:https://zdravi.udrzitelne-mesto.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-den-prevence

Den s Šancí:https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-den-s-sanci-v-klasternich-zahradach

Chrudim za udržitelný svět:https://galerie.udrzitelne-mesto.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-chrudim-za-udrzitelny-svet-2

Zveřejňování zakázek prostřednictvím webové aplikace: https://sprava.udrzitelne-mesto.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-zverejnovani-zakazek-prostrednictvim-webove-aplikace

Adaptační strategie města na klimatickou změnu: https://sprava.udrzitelne-mesto.cz/cz/priklady-dobre-praxe/chrudim-adaptacni-strategie-mesta-na-klimatickou-zmenu

V rámci členství v MAS Chrudimsko, z.s. podporujeme regionální produkt "Železné hory". Město Chrudim je řešitelem projektu MAP II , kde jsou podporovány školy v rámci ORP právě vzhledem k aktivitám, které jsou realizovány v duchu 

Od roku 2015 město provádí systematický energetický management.

Od roku 2015 jsme zapojeni do Paktu starostů a primátorů. V letech 20107 - 2012, 2018 jsme se účastnili světové soutěže LivCom, která byla zaměřena na UR(organizována a zaštítěna UNEP).

 • 10.3.B Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) ?
  Ano

Město podporuje téma udržitelné energetiky a ochrany klimatu, připravujeme projekty souvisejících s ochranou klimatu ve spolupráci s energetickým manažerem. Tato tematika je zakotvena i ve Strategickém plánu udržitelného rozvoje města Chrudimi 2015 - 2030.

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Příklady dobré praxe můžeme najít jak na samotném MěÚ, tak i u spolupracujících NNO.

Město se nově zabývá tématem udržitelné energetiky a ochranou klimatu.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Příklady dobré praxe

Město propaguje téma udržitelné energetiky a ochrany klimatu již od r. 2000, kdy začalo s městskou podporou solárních kolektorů na ohřev vody. Od roku 2009 bylo město zapojeno do evropské kampaně štítkování veřejných budov DISPLAY. Od roku 2011 město provádí systematický energetický management. V rámci Strategického plánu rozvoje města Litoměřice je v rámci Rozvojové oblasti D „Litoměřice – město inovací: energeticky nezávislé a nízkoemisní město“ mj. definován cílový stav, při kterém občané města efektivní využívání energie berou jako svůj životní styl. Město Litoměřice je od roku 2014 aktivním a v ČR jako město zatím jediným členem evropského sdružení měst a obcí zaměřených na udržitelnou energetiku – Energy Cities.

Mezi významné akce do roku 2015, které souvisí s daným tématem patří: i) Konference energie pro města 21. století (mezinárodní akce); ii) Založení Platformy pro spolupráci Asociace energetických manažerů měst. Město se aktivně zapojuje do národních i mezinárodních projektů souvisejících s ochranou klimatu (projekty MAESTRO, READY 21, ProgRESsheat, aj.)

Mezi významné akce v letech 2015-2017, které souvisí s daným tématem patřily: i) Mezinárodní konference Energie, doprava a inovace (pro) města 21. století; ii) Oficiální vznik sdružení měst a obcí -Sdružení energetických manažerů měst a obcí; iii) 2 workshopy ve spolupráci s organizací CzechGlobe zaměřené na adaptační opatření ke změně klimatu; iv) osvětová akce Den udržitelného města zaměřená na problematiku udržitelné dopravy, energetiky (2015); v) akce "UŽÍT Litoměřice" zaměřená na problematiku udržitelné dopravy a energetiky (2017).

V roce 2017 město dostalo 2 ocenění za příklad dobré praxe: i) pasport budov; ii) Fond úspor energie.

 • 10.3.B Příklady dobré praxe (v oblasti ochrany klimatu) ?
  ANO
Hodnota indikátoru 10.3.B:

Město silně podporuje téma udržitelné energetiky a ochrany klimatu, aktivně se zapojuje do národních i mezinárodních projektů souvisejících s ochranou klimatu.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má udržitelnou energetiku a ochranu klimatu jako jednu z priorit, aktivně spolupracuje v mezinárodních projektech.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Situace je velmi dobrá a výrazně se už do budoucna aktivity asi zvyšovat nebudou. Město získalo v roce 2017 dvě ocenění za příklad dobré praxe, což svědčí o dobré situaci v této oblasti.

10.3.3 Existuje výpočet emisí CO2 pro město, resp. alespoň pro zařízení v majetku města?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Existují pouze údaje o emisích CO2 z energetických auditů, zpracovaných na objekty v majetku města s roční spotřebou energií větší než 700 GJ

Jihlava nemá energetický management, emise CO2 se průběžně nesledují. Emise CO2 jsou ovlivňovány klimatickými podmínkami v daném roce.

V oblasti vytápění svých objektů město vyčerpalo téměř všechny možnosti reálných úspor a snížilo tak emise o minimálně 1 200 t CO2 za rok. V této hodnotě nejsou zahrnuty úspory emisí z dílčích opatření v menších objektech (např. výměna oken v mateřských školkách), na které se neprováděl energetický audit. Trend v této oblasti je spíše stabilní, určitý malý potenciál úspor je ještě v rekonstrukcích dosluhujících plynových kotelen městských objektů.

Ve veřejném osvětlení město průběžně snižuje emise CO2 nahrazováním výbojkových svítidel SHC svítidly s technologií LED a vlastní regulací. Každoročně je realizován minimálně jeden projekt na uvedenou výměnu svítidel VO. Současně při budování nového veřejného osvětlení jsou realizována pouze úsporná svítidla v technologii LED.

 • 10.3.C Emise CO2 a energetický management ?
  NE

Statutární město Jihlava nemá v současné době zaveden sytém energetického managementu. Na odboru rozvoje města je zřízena pozice energetika, která v současné době (únor 2020) není z personálních důvodů obsazena a město problematiku energetiky nyní řeší formou nákupu služby od externího dodavatele.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Město má zpracovaný energetický audit budov v majetku města a realizuje dle něj opatření.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Souhlasím se sebehodnocením města, za žádoucí však považuji zřízení pozice energetického manažera, který by se vývoji v oblasti emisí oxidu uhličitého soustavně věnoval.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

US města Kopřivnice, tedy místní příspěvek města Kopřivnice ke globální změně klimatu za rok 2018 má hodnotu 9,273 tuny CO2e na obyvatele.

Je to mírné zlepšení oproti roku 2017, kdy hodnota US měla hodnotu 9,37 tuny CO2e na obyvatele. Při srovnání hodnoty US města Kopřivnice s hodnotami jiných měst, nevychází toto srovnání nejlépe (rok 2018 Praha 14 - 5,93 tuny, rok 2016 Opava 7,16, Krnov 5,36). Pokud toto porovnání provedeme s uhlíkovou stopou ČR (11,9 tun CO2e), je na tom město z hlediska produkce skleníkových plynů lépe.

Nejvýznamnější úlohu hraje sektor energie, který tvoří bezmála 86 % celkové uhlíkové stopy (7,96 tun CO2e na obyvatele). Odpovídá to velmi průmyslovému charakteru města. Spotřeba energií významných podniků sídlících na území města tak zvyšuje uhlíkovou stopu celého města (ve srovnání s jinými, méně průmyslovými městy).

S výsledky, a s dalšími informacemi o udržitelném rozvoji, byli seznámeni jak zaměstnanci úřadu, tak zastupitelé města Kopřivnice na seminářích dne 9. 12. 2019.

http://www.koprivnice.cz/zdrave_mesto/aktuality/2020/Uhlikova_stopa_mesta_Koprivnice_za_rok_2018.pdf

 • 10.3.C Emise CO2 a energetický management ?
  9,273 tuny CO2e na obyvatele
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Celkový součet emisí CO2 se sice městu daří snižovat, situace však není zcela uspokojivá ani dostatečně koncepčně řešena.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↑ zlepšující se

Město si je vědomo svých limitů a rezerv a doporučujeme další systemtickou práci a koncepčního ukotvení. Zároveň rozumíme uvedeným důvodům.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Výpočet emisí CO2 probíhá každoročně od roku 2011 v rámci výpočtu ekologické stopy města (CI2).

Emise CO2 se snižuje, důvodem je vyšší využití biomasy a vyšší podíl OZE od dodavatelů elektřiny, což se dá vysledovat od dodavatelů elektřiny.


Pro srovnání přikládáme soubor, který zobrazuje CO2 města v letech 2010, 2015, 2019.

 • 10.3.C Emise CO2 a energetický management ?
  Ano

Energetický management

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Celkový součet emisí CO2 je i při neustálém rozvoji průmyslu města (došlo k zaplnění třetí průmyslové zóny) má setrvalý charakter.

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Ztotožňuji se se sebehodnocením města. Bylo by zajímavé pokusit se vysvětlit pokles v období 2010 - 2015 a následný nárůst prakticky na původní hodnoty do roku 2019. Oceňuji však, že se uhlíková stopa vypočítává pravidelně již deset let.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Ve spolupráci s TIMUR jsme se podíleli na zpracování a otestování pilotní metodiky na zpracování uhlíkové stopy. Výpočet byl s CI2 opakován i v roce 20015.

Poprvé byla stanovena uhlíková stopa města v roce 2010 v rámci širšího projektu. Výsledná hodnota činila 5,387 tun CO2 ekv./obyv., tedy o 20 % nižší, než v roce 2015. Nárůst může být částečně vysvětlen zpřesněním metodiky (zejména použitím specifického emisního fakturu z Elektráren Opatovice v roce 2015), přesto je poměrně výrazný. Nárůst nastal ve všech složkách uhlíkové stopy, kromě land-use.

V roce 2015 jsme vstoupili do Paktu starostů a primátorů a dle metodiky zpracovali Akční plán udržitelné energetiky, jehož součástí je základní inventura emisí. Tímto přistoupením jsme se dobrovolně zavázali  ke zvýšení energetické účinnosti a k používání obnovitelných zdrojů energie na spravovaném území a tím ke snížení produkce emisí oxidu uhličitého (CO2). Zavázali jsme se tak ke splnění a překročení cíle Evropské unie snížit do roku 2020 emise CO2 o 20 %.

Závěry SEAP současně prokazují potenciál naplnění případného závazku snížení emisí o 30 % k roku 2030 oproti roku 2000, při současném trendu snižování energetické náročnosti.

Pakt starostů a primátorů: http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=8265&n=pakt%2Dstarostu%2Da%2Dprimatoru%2Dve%2Dmeste%2Dchrudim&p1=1944

V roce 2017 jsme schválili Adaptační strategii města Chrudim na klimatické změny. V nově připravovaném projektu se chceme zaměřit na provázání těchto dvou důležitých koncepčních dokumentů a provázat ji s možnostmi SMART.

Tabulka zachycuje přehled efektů plynoucích z úsporných opatření v zahrnutých sektorech v období 2015 - 2020

V grafu je uveden výsledek šetření v rámci základní inventury emisí a projekce do roku 2020 na základě plánovaných opatření v sektorech přímo ovlivněných městem a odhadu vývoje v ostatních sledovaných sektorech.

 • 10.3.C Emise CO2 a energetický management ?
  ANO
Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Od roku 2015 máme zaveden energetický management a vytvořenu pozici energetického manažera.

V roce 2015 jsme vstoupili do Paktu starostů a primátorů a dle metodiky zpracovali Akční plán udržitelné energetiky, jehož součástí je základní inventura emisí. Tímto přistoupením jsme se dobrovolně zavázali  ke zvýšení energetické účinnosti a k používání obnovitelných zdrojů energie na spravovaném území a tím ke snížení produkce emisí oxidu uhličitého (CO?). Zavázali jsme se tak ke splnění a překročení cíle Evropské unie snížit do roku 2020 emise CO? o 20 %.

Závěry SEAP současně prokazují potenciál naplnění případného závazku snížení emisí o 30 % k roku 2030 oproti roku 2000, při současném trendu snižování energetické náročnosti.

Hodnocení oponenta 0
Trend ↓ zhoršující se

Zde je prozatím trend spíše zhoršující se. Závazek do roku 2020 snížit emise oxidu uhličitého o 20 % je sice hezký, ale bylo by třeba jej doplnit konkrétními daty z poslední doby. Vzhledem k tomu, že je polovina roku 2019, pokud už teď nedochází k výraznému poklesu emisí, je závazek nereálný.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Uhlíková stopa

Výpočet emisí CO2 pro zařízení a budovy majetku města je k dispozici v rámci softwaru pro energetický management e-manažer, kde jsou emise CO2 přepočítávány na základě emisních faktorů za jednotlivé druhy energie. Aktuální hodnota za budovy a zařízení majetku města (včetně veřejného osvětlení) činí 12.900 tun CO2. Město má i nově vypočítanou uhlíkovou stopu celého města, která v roce 2014 (data za rok 2013) dosáhla hodnoty 5,65 tun CO2 ekv. Pokud srovnáme uhlíkovou stopu průměrného obyvatele Litoměřic s průměrem ČR (12,5 tun CO2 ekv.), je na tom město z hlediska produkce skleníkových plynů výrazně lépe.

 • 10.3.C Emise CO2 a energetický management ?
  5,65 t CO2
Hodnota indikátoru 10.3.C.:

Město sleduje svou uhlíkovou stopu jak pro majetek města, tak i pro celkové město.

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má kalkulovanou uhlíkovou stopu, jejíž hodnota je pod průměrem ČR.

Hodnocení oponenta +2
Trend - stabilní

Uhlíková stopa je pravidelně vyhodnocována a je pod průměrem ČR, situace se tedy již nadále asi bude stabilizovat a nebude se výrazně zlepšovat.

10.3.4 Existuje energetická koncepce města. Má město energetického manažera?
Jihlava: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město má zpracovanou Aktualizaci územní energetické koncepce na období 2017-2042. V současné době probíhá řízení o vlivu koncepce na životní prostředí, po ukončení tohoto procesu bude koncepce projednána s veřejností a předložena zastupitelstvu města ke schválení. Koncepce obsahuje cíle města v oblasti energetiky a definuje nástroje, jak těchto cílů dosáhnout. Návrh ÚEK lze přiložit.

Současně je zpracována Koncepce energetických úspor ve městě Jihlava, která řeší analýzu hospodaření energiemi v budovách města a navrhuje možná opatření k dosažení energetických úspor. (v současné době probíhá posuzování a koncepce bude schvalována pravděpodobně v prosinci 2020).

Součástí obou koncepcí je zavedení energetického managementu města.

Na odboru rozvoje města je zřízena pozice energetika, která však v současné době není personálně obsazena.

Potenciál energetických úspor byl stanoven v energetických auditech pro objekty v majetku města se spotřebou větší než 700 GJ/rok. Energetické audity byly zpracovávány postupně od roku 2002 a podle potřeby aktualizovány.

Realizace úsporných opatření, navržených v energetických auditech probíhala průběžně, podle finančních možností města a vypisovaných dotačních výzev, zejména z Operačního programu Životní prostředí na zateplování budov. Do konce roku 2016 bylo realizováno 75 % potenciálu úspor, Zbývající opatření mají buď špatnou ekonomickou návratnost, nebo jejich realizaci brání jiné důvody, např. zákon o památkové péči. Předpokládaných úspor bylo dosaženo, spotřeba energie na vytápění ve vybraných objektech je porovnávána v ročních intervalech.

V menších objektech (např. mateřských školkách), na které nebyl zpracován energetický audit, se úsporná opatření realizují postupně, v rámci oprav (výměna oken nebo zdroje tepla, oprava fasády, střechy, odvlhčení apod.).

V objektech města Jihlavy je především sledovaná spotřeba energie na vytápění, případně ohřev TUV. Elektrická energie a energie pro technologická zařízení se zjišťuje pouze pro potřeby elektronických aukcí na dodavatele energií.

Spotřebu vody sleduje odbor školství, tělovýchovy a kultury v objektech škol a školek.

Aalborgské závazky, kapitole 10. Od lokálního ke globálnímu - město se zde zavazuje i nadále usilovat o udržitelný rozvoj a realizovat energeticky úsporné projekty

http://www.jihlava.cz/aalborgske-zavazky/d-513843/p1=104036

Jednou z městských obchodních společností jsou Jihlavské kotelny s.r.o., které zajišťují vytápění části bytových domů a nebytových prostor na území města. 

V listopadu 2011 byl zahájen projekt instalace zařízení na spalování biomasy na kotelně U Hřbitova.

Kotel na biomasu na kotelně U Hřbitova má výkon 3 MW a slouží k přípravě tepla v topné sezoně (od září do května příslušného roku).

V roce 2019 došlo k velké investiční akci, kdy byly propojeny dva systémy centrálního zásobování teplem (systém biokotelny U Hřbitova se systémem kotelny U Pivovaru). Od konce roku 2019 a od roku 2020 se z kotelny na biomasu vytápí i sídliště U Pivovaru, tudíž zde došlo k nárůstu počtu vytápěných objektů a výroby tepla z biomasy.

V roce 2020 je plánováno napojení třech městských objektů (ZŠ, MŠ a jesle Seifertova) na páteřní rozvod systému centrálního zásobování teplem z této biokotelny na okraji města, což přispěje ke snížení výskytu skleníkových plynů a tím i k lepšímu životnímu prostředí ve městě, neboť dojde k odstavení stávajících dosluhujících lokálních zdrojů ve městě v těchto objektech.

V níže uvedené tabulce je vynechán rok 2019, neboť jsou čísla zkreslená propojením systémů (2/3 topné sezóny se vytápěl menší okruh zákazníků z kotelny na biomasu, zbývající část topné sezóny se k tomu již připojil i celý systém, který původně zásobovala pouze kotelna U Pivovaru).

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Město má zpracovanou Aktualizaci územní energetické koncepce na období 2017-2042. V současné době probíhá řízení o vlivu koncepce na životní prostředí, po ukončení tohoto procesu bude koncepce projednána s veřejností a předložena zastupitelstvu města ke schválení. Koncepce obsahuje cíle města v oblasti energetiky a definuje nástroje, jak těchto cílů dosáhnout. Návrh ÚEK lze přiložit.

Současně je zpracována Koncepce energetických úspor ve městě Jihlava, která řeší analýzu hospodaření energiemi v budovách města a navrhuje možná opatření k dosažení energetických úspor. (koncepce bude k dosažení v březnu 2020).

Hodnocení oponenta 0
Trend - stabilní

Zde považuji situace pouze za uspokojivou a trend za stabilní, zejména kvůli dosud neobsazené pozici energetického manažera, který by se problematice systematicky věnoval.

Kopřivnice: Audit udržitelného rozvoje 2020

Byla zpracována Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí pro období 2017 – 2042.

7. listopadu 2018 byla koncepce předložena odborné veřejnosti k připomínkování.

http://www.koprivnice.cz/urad/uzemni_plany/UEK_Koprivnice_konecny_navrh.pdf

Město Kopřivnice má implementován systém energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001. V roce 2015 byla zastupitelstvem města schválena „Pravidla systému energetického managementu města Kopřivnice, vykonávaného v souladu s ISO 50001.“

Město Kopřivnice má svého energetického manažera. Energetik působí jak v oblasti hospodaření s energiemi na majetku města, tak i celého území města.

Energetický plán města Kopřivnice:

http://www.koprivnice.cz/urad/dokumenty/EPM.pdf

 

Pro sledování a vyhodnocování spotřeby energií a vody pořídilo město SW nástroj od společnosti Energy Broker, který ke své činnosti využívá energetik města.

Sebehodnocení +1
Trend - stabilní

Město bylo s ohledem na vypracování Energetického plánu velmi aktivní a iniciativní, jelikož si bylo vědomo jeho potřebnosti.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Situaci považujeme za dobrou a stabilizovanou.

Velké Meziříčí: Audit udržitelného rozvoje 2020

Město má od roku 2014 zřízenou pozici energetického manažera (p. Sedláček).

V roce 2012 byl zpracován generel - passport veřejného osvětlení a v roce 2016 proběhla jeho aktualizace. Každým rokem, dle tohoto plánu dochází k obměně veřejného osvětlení v lokalitách města.

V roce 2015 - část Karlov

v roce 2018 - ul. Třebíčská

v roce 2019 - ul. Františky Stránecké

Na sklonku roku 2019 došlo k návštěvě experta z města Litoměřice ing. Klusáka ve Velkém Meziříčí. Byly zde diskutovány možnosti spolupráce na komunitárním projektu EU, jehož je město Litoměřice členem a hledá další partnerská města v ČR. Současně bylo dohodnuto podání samotné projektové žádosti v programu MPO - EFEKT, která bude zpracována v měsíci březnu 2020. Město Velké Meziříčí si slibuje další zefektivnění hospodaření s energiemi po realizaci projektu.

Sebehodnocení 0
Trend - stabilní

Od roku 2014 máme vytvořenou pozici energetického manažera, Generel VO.

Hodnocení oponenta +1
Trend - stabilní

Situace považuji za dobrou, zejména pokud se podaří dlouhodobější spolupráce s Litoměřicemi na společném projektu. Myslím, že Litoměřice jsou především v energetice a zejména v obnovitelných zdrojích v rámci ČR na špici, navíc jsou jedním ze dvou měst (společně s Chrudimí), které jsou již několik let úspěšně v kategorii "A" Místní Agendy 21.

Chrudim: Audit udržitelného rozvoje 2019

Město má zřízenou pozici energetického manažera od ledna roku 2015.

Máme schválenou Energetickou politiku města Chrudim - schválilo Zastupitelstvo města Chrudim dne 29.9.2014 usnesením č. Z/85/2014. Cíl energetické politiky vychází z aktuálního vývoje spotřeby energie ve městě a z výhledu dosažitelných úspor energie v připravovaných projektech.

Energetický management

Dlouhodobá vize, jež směřuje město k udržitelnému využití energie, vychází z již rozvinuté místní Agendy 21, v podobě Projektu Chrudim – Zdravé město, Strategického plánu a zavedeného energetického managementu v souladu s normou ČSN EN ISO 50001 – Systémy energetického managementu. Výhodou je tak zkušenost a tradice města v zapojování obyvatel do rozhodovacích procesů a tradice osvětového působení ze strany města.

Od roku 2015 se zabýváme systematicky problematikou energetického managementu.  Monitorujeme stav spotřeby v jednotlivých budovách města a jeho organizacích; analyzujeme tuto spotřebu a celkový stav budov a doporučuje vedení města vhodné investice; selekce umožňuje efektivněji využívat zdroje tam, kde představují největší potenciální přínos - úspory.

viz oblast 3 auditu - USV

Sebehodnocení +1
Trend ↑ zlepšující se

Od roku 2015 máme zaveden energetický management a vytvořenu pozici energetického manažera.

Hodnocení oponenta +1
Trend ↑ zlepšující se

Souhlasím se sebehodnocením města.

Litoměřice: Audit udržitelného rozvoje 2018

Energetická koncepce, energetický manažer

Město má zřízenou pozici energetického manažera od února 2011. Od roku 2016 tuto pozici zastávají již 2 pracovníci.

Do roku 2015 byl zpracován energetický plán města Litoměřice (EPM) pro budovy a majetek města, který navazuje na Strategický plán rozvoje města do roku 2030. EPM je střednědobým koncepčním dokumentem, který na období 2014 - 2030 definuje základní vize, principy a priority energetického hospodářství města Litoměřice. Základním cílem energetického plánu je dosažení úspor energie ve výši 20 % do roku 2030 v rámci majetku města oproti referenční spotřebě energie v roce 2012.

Od roku 2015 se započalo s přípravou projektu PATH 2030 (NPŽP) v rámci kterého bude v roce dokončen Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu dle metodiky Paktu starostů a primátorů (SECAP). SECAP tedy na rozdíl od EPM již zahrhuje energetiku a dopad na klimatické změny celého města (domácnosti, podnikatelé, služby, doprava, apod.).

Akční plán udržitelné energetiky a ochrany klimatu (SECAP) se v současné době dokončuje a měl by být v průběhu letošního roku schválen, proto dosud není zveřejněn.

viz http://zdravemesto.litomerice.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=700:energeticka-politika-msta-29-6-2015&catid=80:energeticky-management&Itemid=118

https://www.dataplan.info/img_upload/a1032b64eccc80a628847d44281e3e2b/priloha_3_1_energeticky_plan_mesta_litomerice_1.pdf

Sebehodnocení +2
Trend ↑ zlepšující se

Energetický management města a související koncepční dokumenty jsou na dobré úrovni.

Hodnocení oponenta +2
Trend ↑ zlepšující se

Město má energetickou koncepci i energetického manažera, pracuje na Akčním plánu udržitelné energetiky a ochrany klimatu, dělá tedy v této oblasti v rámci svých možností maximum.

...přehled aktuálních kompletních Auditů